Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52022XC0210(03).pdf

10.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 69/15


Offentliggörande av en ansökan om registrering av ett namn i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2022/C 69/14)

I enlighet med artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1) ges rätt att göra invändningar inom tre månader från dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

”GIRESUN TOMBUL FINDIGI”

EU-nr: PDO-TR-02419 – 26 april 2018

SUB (X) SGB ( )

1.   Namn [på SUB eller SGB]

”Giresun Tombul Fındıgı”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Turkiet

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1.   Produkttyp

Klass 1.6. Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

3.2.   Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt

”Giresun Tombul Fındıgı” är en hasselnöt av sorten Corylus avellana L och marknadsförs som hasselnötter med eller utan skal, närmare bestämt råa hasselnötter med eller utan skal samt rostade hasselnötter utan skal.

Sorten ”Giresun Tombul Fındıgı” ska utgöra minst 90 % av de nötter som odlas på odlingen och där sorterna ”Sivri Fındık”, ”Kalınkara Fındık” och ”Palaz Fındık” får lov att utgöra högst 10 %.

Skalet på ”Giresun Tombul Fındıgı” är runt, ganska ljust, brunfärgat, något ludet vid toppen och med platta sidor. Kärnan är rund, utan fibrer med ljusbrun fröhinna och fröskalet tränger inte in i kärnan och kan därmed enkelt skalas av.

Tabell 1

Några fysiska egenskaper hos ”Giresun Tombul Fındıgı”

Specifikation

 

Oskalade

Skalade råa

Skalade rostade

Storlek (horisontell diameter i mm)

Stora

16 –18

13 –15

13 –15

Medelstora

14 –16

11 –13

11 –13

Små

12 –14

9 –11

9 –11

Fukt i procent

Maximum

7

6

3

1 kg/antal torkade frukter

 

-

500 –700

-

Skaltjocklek (mm)

Minst – högst

0,70 –1,25

-

-

Förhållande mellan kärna och nöt i procent

Minst – högst

47,5 –55

-

-

Fröskalets skalbarhet i procent

Minst – högst

-

-

90 –100

Tabell 2

Några kemiska egenskaper hos ”Giresun Tombul Fındıgı”

Specifikation

 

Oskalade

Skalade råa

Skalade rostade

Fruktens totala fetthalt i procent

Minst – högst

56,0 –68,0

56,0 –68,0

57,0 –70,0

Fruktens totala proteinhalt i procent (faktor N = 6,25)

Minst – högst

14,0 –21,0

14,0 –21,0

14,4 –21,6

Oleinsyra i procent (g/100 g olja)

Minst – högst

77,0 –85,0

77,0 –85,0

-

Vitamin E (mg/100 g olja)

Minst – högst

28,0 –45,0

28,0 –45,0

-

Organoleptiska egenskaper:

Rostade och råa ”Giresun Tombul Fındıgı” lämnar en väldigt intensiv smak, doft och arom i munnen. Hasselnötterna är lätta att tugga och efterlämnar inte någon känsla av torrhet i munnen, och oljan i nötterna är framträdande. Dessutom efterlämnar de ingen bitter smak när de sväljs.

3.3.   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter)

3.4.   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

”Giresun Tombul Fındıgı” odlas i stora, traditionella fruktodlingar på sluttningar som ibland är terrasserade. Sorten odlas på flerstammiga buskar i trädgårdar på en höjd som inte överstiger 750 meter över havet.

Alla moment, såsom plantering av skott, befruktning, beskärning, skörd, skalning och torkning, ska äga rum i det geografiska område som anges i punkt 4.

3.5.   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser

3.6.   Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser

Följande information ska finnas skriven eller tryckt, läsligt och outplånligt, på förpackningar av ”Giresun Tombul Fındıgı”:

Företagets firmanamn och adress, kortnamn och adress eller registrerat varumärke.

Skiftets nummer.

Namn på varan – ”Giresun Tombul Fındıgı”.

Nettovikt.

Följande logotyp:

Officiellt hologram som styrker att produkten är äkta.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Det område inom vilket produktion, skörd, lagring, skalning, sortering och storleksbestämning av ”Giresun Tombul Fındıgı” ska äga rum omfattar följande städer i provinserna Giresun och Trabzon:

(a)

I provinsen Giresun: Piraziz, Bulancak, Dereli, Keşap, Espiye, Yaglıdere, Tirebolu, Güce, Dogankent, Görele, Çanakçı, Eynesil, Giresun.

(b)

I provinsen Trabzon: Beşikdüzü och Vakfıkebir.

Samtliga byar i dessa distrikt ingår också i produktionsområdet.

Geografiska koordinater till ovanstående platser: mellan 37°50’ och 39°12’ östlig longitud samt 40°07’ och 41°08’ nordlig latitud.

Figur 1. Produktionsområdet för ”Giresun Tombul Fındıgı”: Delarna av kommunerna Giresun och Trabzon.

5.   Samband med det geografiska området

De mest utmärkande egenskaperna hos ”Giresun Tombul Fındıgı” är dess särskilda smak och doft, dess höga oljehalt, skalets tjocklek, den stora kärnan i förhållande till nöten och hur enkelt fröskalet är att skala. Dessa beror på både naturliga och mänskliga faktorer.

Hasselnötter delas i Turkiet in i två kategorier: Giresunkvalitet och Levantkvalitet. Endast hasselnötter som odlas i det geografiska området definieras som Giresunkvalitet (klass I) och de köps från bönderna till ett högre pris. Nötter som odlas i andra delar av Turkiet definieras som Levantkvalitet (klass II).

Naturliga faktorer

Ibland de faktorer som påverkar egenskaperna hos ”Giresun Tombul Fındıgı” utgör klimatet den allra viktigaste. Klimatet påverkar skalets tjocklek, den höga avkastningen efter skalning (förhållandet kärna och nöt) och hur lätt fröskalet är att skala efter ugnsrostning.

Klimat

Klimatet i området är fuktigt subtropiskt med varma och regniga somrar och kalla och fuktiga vintrar. Den årliga genomsnittstemperaturen i provinsen Giresun är 14,1 °C och temperaturerna sjunker i genomsnitt till 7,1–11,3 °C i januari till april och når 20,1–23,2 °C i juni till augusti. Dessa temperaturer är optimala för hasselnötsträdens blomning och för utvecklingen och mognaden av ”Giresun Tombul Fındıgı”. Den årliga genomsnittliga vindhastigheten i området Giresun är 4,3 km/h. Vinden och temperaturen är särskilt viktig under pollination och befruktning och har en direkt effekt på nötsättningen och fruktutvecklingen. I Giresun regnar det i genomsnitt i 160,6 dagar om året med ett genomsnitt på 1 401 mm regn per år och i genomsnitt har man 2,6–3,4 soltimmar per dag i juni till augusti. Mängden regn och antalet soltimmar per dag är tillräckliga för att nötterna ska uppnå minsta lämpliga vikt, fetthalt respektive fettsyrehalt. Antalet soltimmar säkerställer höga halter oleinsyra och vitamin E samt dess arom.

Luftfuktighet

Den relativa luftfuktigheten är 76–76,3 % under den period då frukten utvecklas och mognar. Denna relativa luftfuktighet påverkar även hasselnötternas kvalitet, eftersom de utvecklar sin biokemiska struktur (fett, protein och smak) under perioden. Tack vare denna luftfuktighetsnivå blir skalen hos ”Giresun Tombul Fındıgı” tunnare och därmed lättare att skala.

Jordmån

Egenskaperna hos jordmånen i Giresunområdet utgör de minsta förhållanden som krävs för odling av hasselnötter. Hasselnötsplantor trivs bäst i djupa, fertila och väldränerade jordar med ett pH på mellan 6,0–7,5 och lämpliga jordmåner inkluderar siltjordar och leriga sandjordar. Jordmånens egenskaper påverkar storleken på kärnorna och tjockleken på skalet hos ”Giresun Tombul Fındıgı”.

Mänskliga faktorer

Redan i forna tider odlade man hasselnötter i provinserna Giresun och Trabzon. Bönder har länge valt ut och vegetativt förökat genotyper. ”Giresun Tombul Fındıgı” är en lokal variant som uppkommit genom naturligt urval. Bönder har odlat denna variant med upp till 90 % i sina trädgårdar tack vare dess egenskaper, så som smak, avkastning, tunna skal och goda förmåga att blekas, och har endast odlat andra varianter för att bistå pollinering.

Skörd

Producenter kan korrekt fastställa rätt tidpunkt för skörd genom att observera att skalet gulnat, att tre fjärdedelar av nötskalet har blivit brunt (rödbrunt), att sortens särskilda doft och smak har utvecklats och att klasarna faller till marken. Ett annat kriterium för skörd är att fukthalten i hasselnötterna ligger under 30 %. Korrekt mognadsgrad är väldigt viktigt för utvecklingen av de kemiska egenskaperna, så som fett- och proteinhalterna, samt för de fysiska egenskaperna, så som skalets färg, avkastning och fröskalets skalbarhet.

Vid skörd antingen skakas grenarna och nötterna plockas från marken eller så handplockas nötterna direkt från skotten. Nötter skördas med höljet och läggs på tröskfält och de torkas tills vattenhalten når 12 %. Sedan separeras nötterna från höljet i en tröskmasking och de får fortsätta att torka tills vattenhalten i kärnorna hamnar under 6 %. De som odlar ”Giresun Tombul Fındıgı” har låtit föra vidare dessa skördeprocesser i hundratals år och använder nya tekniker (så som tröskning) endast om det inte påverkar fruktens egenskaper.

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

[artikel 6.1 andra stycket i denna förordning]


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.