Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52022XC0210(04).pdf

10.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 69/20


Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn inom vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

(2022/C 69/15)

Detta meddelande offentliggörs i enlighet med artikel 17.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33 (1).

MEDDELANDE OM EN STANDARDÄNDRING AV DET SAMMANFATTANDE DOKUMENTET

”Manchuela”

PDO-ES-A0046-AM03

Datum för meddelandet: 18 november 2021

BESKRIVNING AV OCH MOTIVERING TILL DEN ÄNDRING SOM GODKÄNTS

1.   Terminologin som används för den analytiska parametern restsocker har anpassats till gällande lagstiftning.

Beskrivning:

Den analytiska parametern ”restsocker” har döpts om till ”totalt sockerinnehåll mätt i fruktos och glukos” i enlighet med artikel 20 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/34 av den 17 oktober 2018, där det anges att det totala sockerinnehållet mätt i fruktos och glukos ska fastställas.

Ändringen gäller punkt 2.1.1 i produktspecifikationen men påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

Typ av ändring: standard

Genom denna ändring anpassas den terminologi som används för de fysikaliska och kemiska egenskaperna. Detta medför inte någon ändring av slutprodukten, som behåller de egenskaper och den profil som härrör från samspelet mellan naturliga och mänskliga faktorer, enligt beskrivningen av sambandet. Ändringen anses därför inte omfattas av någon av de kategorier som avses i artikel 14.1 i förordning (EU) 2019/33.

Motivering:

Anpassning till ovannämnda förordningar.

2.   Införande av avsnittet om röda viner

Beskrivning:

Kategorin röda viner har lagts till. Hänvisningen till viner som är över ett år gamla har tagits bort från avsnittet ”Röda viner som är över ett år gamla, ’Crianzas’, ’Reservas’ och ’Gran Reserva’”, som nu benämns ”Röda viner, ’Crianzas’, ’Reservas’ och ’Gran Reserva’”. Detta beror på att en kategori av viner nu håller på att framställas som har de analytiska egenskaper som anges i avsnittet om unga röda viner, men med andra organoleptiska egenskaper som även skiljer sig från röda viner som klassas som ”Crianza”, ”Reserva” och ”Gran Reserva”. De särskilda organoleptiska egenskaperna hos denna kategori av röda viner har därför lagts till.

Denna ändring gäller punkt 2.1.2 i produktspecifikationen och punkt 4 i det sammanfattande dokumentet.

Typ av ändring: standard

Denna ändring medför inte någon ändring av slutprodukten, som behåller de egenskaper och den profil som härrör från samspelet mellan naturliga och mänskliga faktorer, enligt beskrivningen av sambandet. Ändringen anses därför inte omfattas av någon av de kategorier som avses i artikel 14.1 i förordning (EU) 2019/33.

Motivering:

På vinmarknaden efterfrågas numera viner med särskilda egenskaper som inte förutsågs i specifikationen. Man har experimenterat med den här typen av viner under ett antal år. Den interna smakpanelen för ursprungsbeteckningen ”Manchuela” anser att produkten har de egenskaper och den profil som beskrivs i sambandet för viner som omfattas av ursprungsbeteckningen ”Manchuela”.

3.   Översyn av analytiska parametrar

Beskrivning:

Lägre krav på färgintensitet för röda viner. I produktionsområdet för ursprungsbeteckningen ”Manchuela” odlas flera olika druvsorter. Här finns å ena sidan garnacha tintorera som ger viner med en naturlig potential för mycket stark färg, å andra sidan monastrell och garnacha tinta som ger viner med rundare smak och medelintensiv färg.

Denna ändring gäller punkt 2 i produktspecifikationen men påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

Typ av ändring: standard

Denna ändring medför inte någon ändring av slutprodukten, som behåller de egenskaper och den profil som härrör från samspelet mellan naturliga och mänskliga faktorer, enligt beskrivningen av sambandet. Ändringen anses därför inte omfattas av någon av de kategorier som avses i artikel 14.1 i förordning (EU) 2019/33.

Motivering:

Under det senaste årtiondet har efterfrågan över lag varit stor på fruktigare endruvsviner, eftersom de tilltalar de nya generationer av konsumenter som nu upptäcker vinkulturen.

Specialister på alla vingårdar måste ha möjlighet att framställa viner som uppskattas på nationella och internationella marknader samtidigt som de egenskaper som kännetecknar produktionsområdet och druvsorterna bibehålls.

Att sänka kraven på färgintensitet för röda viner medför inte sämre kvalitet, utan ökar tvärtom potentialen för olika druvsorter i området, vilket leder till subtilare, komplexare och attraktivare viner.

4.   Omdefiniering av de organoleptiska egenskaperna

Beskrivning:

Ordalydelsen i de organoleptiska beskrivningarna har ändrats.

Denna ändring gäller punkt 2.2 i produktspecifikationen och punkt 4 i det sammanfattande dokumentet.

Typ av ändring: standard

Genom denna ändring anpassas de organoleptiska egenskaperna så att de kan bedömas på ett bättre sätt vid en sensorisk analys. Detta medför inte någon ändring av produkten, som behåller de egenskaper och den profil som härrör från samspelet mellan naturliga och mänskliga faktorer, enligt beskrivningen av sambandet. Ändringen anses därför inte omfattas av någon av de kategorier som avses i artikel 14.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33.

Motivering:

Införandet av standarden UNE-EN-ISO 17065 för certifiering gör det nödvändigt att ändra den organoleptiska beskrivningen av de skyddade vinerna. Syftet är att koppla samman deras egenskaper med beskrivande attribut som kan bedömas av en sensorisk panel i enlighet med kriterierna i UNE-EN-ISO 17025.

5.   Definiering av de organoleptiska egenskaperna efter att kategorin röda viner har lagts till

Beskrivning:

Eftersom en ny kategori viner ska läggas till behöver de organoleptiska egenskaperna definieras.

Denna ändring gäller punkt 2.2 i produktspecifikationen men påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

Typ av ändring: standard

Denna ändring medför inte någon ändring av slutprodukten, som behåller de egenskaper och den profil som härrör från samspelet mellan naturliga och mänskliga faktorer, enligt beskrivningen av sambandet. Ändringen anses därför inte omfattas av någon av de kategorier som avses i artikel 14.1 i förordning (EU) 2019/33.

Motivering:

Beskrivning av en ny kategori viner som ingår i den skyddade ursprungsbeteckningen.

6.   Anpassning av de särskilda oenologiska metoderna för vita och röda viner

Beskrivning:

Denna ändring gäller punkt 3 i produktspecifikationen och punkt 5 i det sammanfattande dokumentet.

Punkt 3.1 Vita viner: kravet på att vinerna måste framställas i behållare av rostfritt stål har tagits bort eftersom andra typer av tankar används i Manchuela. Vinerna håller samma höga kvalitet.

Punkt 3.4 Unga röda viner: orden ”utan skal” har tagits bort eftersom det har konstaterats att förekomsten av skal (under jäsningen) inte påverkar vinernas kvalitet negativt.

Punkt 3.5 Oenologiska metoder har lagts till för röda viner. De oenologiska metoderna har specificerats eftersom vinkategorierna har ändrats och röda viner har lagts till.

Punkt 3.13 Oenologiska metoder har lagts till för isvin. Isvin kan vara av typen vit-, rosé- eller rödvin, med olika stilar som t.ex. ungt, lagrat på ekfat, moget eller fatjäst, i enlighet med specifikationen. Dessa viner får framställas av alla godkända sorter som nämns i specifikationen för ursprungsbeteckningen ”Manchuela”.

Typ av ändring: standard

Denna ändring medför inte någon ändring av slutprodukten, som behåller de egenskaper och den profil som härrör från samspelet mellan naturliga och mänskliga faktorer, enligt beskrivningen av sambandet. Ändringen anses därför inte omfattas av någon av de kategorier som avses i artikel 14.1 i förordning (EU) 2019/33.

Motivering:

Sedan ett antal år tillbaka har produktionen av isvin utvecklats i Manchuela. Den interna smakpanelen för ursprungsbeteckningen ”Manchuela” har ansett att denna typ av vin uppfyller kraven för att upptas bland vinerna i specifikationen. Detta beror på vinets höga kvalitet och den kraftfulla karaktären hos den druvsort som används för att framställa dessa viner.

7.   Införande av druvsorterna tardana, även känd som planta nova, moscatel de alejandría, garnacha blanca och touriga nacional

Beskrivning:

Följande druvsorter som används för att framställa vinerna har införts: tardana, även känd som planta nova, moscatel de alejandría, garnacha blanca och touriga nacional.

Punkt 6 i produktspecifikationen har ändrats. Det sammanfattande dokumentet påverkas dock inte eftersom druvsorterna har lagts till som sekundära druvsorter.

Typ av ändring: standard

Denna ändring medför inte någon ändring av slutprodukten, som behåller de egenskaper och den profil som härrör från samspelet mellan naturliga och mänskliga faktorer, enligt beskrivningen av sambandet. Ändringen anses därför inte omfattas av någon av de kategorier som avses i artikel 14.1 i förordning (EU) 2019/33.

Motivering:

Ovannämnda druvsorter har odlats i Manchuela sedan ett antal år tillbaka. Man har kunnat visa att det går att tillverka viner av hög kvalitet av sorter såsom tardana, moscatel de alejandría, garnacha blanca och touriga nacional. Den interna smakpanelen för ursprungsbeteckningen ”Manchuela” har övervakat utvecklingen av och kvaliteten hos dessa viner under flera års tid. De uppfyller de kvalitetskrav som finns i specifikationen, vilket innebär att dessa druvsorter kan läggas till bland de godkända sorterna för ursprungsbeteckningen ”Manchuela”.

8.   Uppdatering av lagstiftningshänvisningar och godkända certifieringsorgan

Beskrivning:

I punkt 8 första, andra och tredje stycket och i punkt 9.2 tredje och nionde stycket har hänvisningarna till upphävda förordningar ersatts med hänvisningar till gällande förordningar.

Ändringen gäller punkterna 8 och 9.2 i produktspecifikationen men påverkar inte det sammanfattande dokumentet.

Typ av ändring: standard

Denna ändring är en uppdatering. Ändringen anses därför inte omfattas av någon av de kategorier som avses i artikel 14.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33.

Motivering:

Uppdatering av lagstiftningshänvisningar.

9.   Ändring av bestämmelserna om märkning för att lägga till uttrycket ”Vino de hielo” (isvin) och ta bort två traditionella uttryck

Beskrivning:

Uttrycket ”Vino de hielo” har lagts till för vin som framställs enligt de villkor som anges i punkt 3.13 i specifikationen. De analytiska parametrarna för vinet är desamma som de som anges för de olika vintyperna. Isvin kan vara av typen vit-, rosé- eller rödvin, med olika stilar som t.ex. ungt, lagrat på ekfat, moget eller fatjäst, i enlighet med specifikationen. De traditionella uttrycken ”Superior” och ”Rancio” har strukits.

Ändringen gäller punkt 8 i specifikationen och punkt 9 i det sammanfattande dokumentet.

Standardändring.

Denna ändring medför inte någon ändring av slutprodukten, som behåller de egenskaper och den profil som härrör från samspelet mellan naturliga och mänskliga faktorer, enligt beskrivningen av sambandet. Ändringen anses därför inte omfattas av någon av de kategorier som avses i artikel 14.1 i förordning (EU) 2019/33.

Motivering:

Att fastställa användningsvillkoren för uttrycket ”Vino de hielo” och ta bort uttryck som inte används.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

1.   Produktens namn

Manchuela

2.   Typ av geografisk beteckning

SUB – Skyddad ursprungsbeteckning

3.   Kategorier av vinprodukter

1.

Vin

5.

Mousserande kvalitetsvin

4.   Beskrivning av vinet eller vinerna

1.   Vita viner, fatjästa vita viner och roséviner, torra

KORTFATTAD BESKRIVNING

De vita vinerna är gula utan bärnstensnyanser. De är klara med en fin lyster, och har mycket primäraromer.

De fatjästa vinerna är klara, och har måttligt intensiva primäraromer som balanseras mot fataromerna. Primär- och fataromerna kommer igen i eftersmaken.

Rosévinernas färger varierar utmed hela spektrumet av rosa. De är klara och transparenta, och kännetecknas av primäraromer och balanserade smaker, eventuellt med en viss skarp syra och/eller syrlighet.

*

Högsta totala alkoholhalt ligger inom de lagliga gränser som fastställts i relevant EU-lagstiftning.

*

Högsta totala halt av svaveldioxid ligger inom de lagliga gränser som fastställts i relevant EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

10,5

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

10

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

2.   Vita viner, fatjästa vita viner och roséviner, halvtorra, halvsöta och söta

KORTFATTAD BESKRIVNING

Till utseendet och doften liknar dessa viner andra torra viner av samma typ. De har balanserade smaker, eventuellt med en viss skarp syra och/eller syrlighet, som varken är tunn eller överdriven.

*

Högsta totala alkoholhalt ligger inom de lagliga gränser som fastställts i relevant EU-lagstiftning.

*

Högsta totala halt av svaveldioxid ligger inom de lagliga gränser som fastställts i relevant EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

9

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

10

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

3.   Röda viner: unga, fatjästa, lagrade på ekfat, kolsyrejästa och röda, torra

KORTFATTAD BESKRIVNING

De röda vinerna har mycket karaktär och varierar i färg från olika nyanser av violett till orange, brunt och granatrött. De har bl.a. rena primäraromer och vegetabiliska aromer, med generös munkänsla och mycket smak inklusive lång eftersmak.

De fatjästa vinerna är klara, och har måttligt intensiva primära, fruktiga och/eller blommiga aromer som balanseras mot fataromerna. Primär- och fataromerna kommer igen i eftersmaken.

*

Högsta totala alkoholhalt ligger inom de lagliga gränser som fastställts i relevant EU-lagstiftning.

*

Högsta totala halt av svaveldioxid ligger inom de lagliga gränser som fastställts i relevant EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

12

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

13,3

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

4.   Röda viner av typen ”Crianza”, ”Reserva” och ”Gran Reserva”

KORTFATTAD BESKRIVNING

De äldre vinerna röda, eventuellt med klart ljusbruna eller ockrafärgade toner vid kanten. Vinerna kännetecknas av tydliga primära och tertiära aromer, eventuellt med syltiga inslag . De har en medelhög till hög tanninhalt samt ren och balanserad smak inklusive lång och len eftersmak.

*

Högsta totala alkoholhalt ligger inom de lagliga gränser som fastställts i relevant EU-lagstiftning.

*

Högsta svavelhalt: 160 mg/l om sockerhalten ≥5 g/l.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

12

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

20

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

140

5.   Mousserande kvalitetsroséviner och mousserande vita kvalitetsviner

KORTFATTAD BESKRIVNING

De vita vinerna eller rosévinerna är klara med en fin lyster, och skummet består av små bubblor som dröjer sig kvar. Vinerna kännetecknas av primära och/eller sekundära aromer. Om vinerna har lagrats på fat kan de få vissa fattoner. Vinerna har en balanserad smak, med medelhög intensitet, och primära och/eller sekundära aromer i eftersmaken.

*

Högsta totala alkoholhalt ligger inom de lagliga gränser som fastställts i relevant EU-lagstiftning.

*

Högsta totala halt av svaveldioxid ligger inom de lagliga gränser som fastställts i relevant EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

10,5

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

11,66

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

5.   Vinframställningsmetoder

5.1.   Särskilda oenologiska metoder

Särskild oenologisk metod

Vita viner, kort kallmacerering och klarning. Jäsning vid kontrollerad temperatur, under 18 °C i tankar eller på ekfat, helt eller delvis (minst 75 %).

Roséviner, macerering mellan fyra och tolv timmar vid en temperatur under 24 °C. Klarning och långsam jäsning under minst fem dagar, vid en kontrollerad temperatur under 18 °C.

Röda viner, macerering med druvskalen under minst 48 timmar, vid en kontrollerad temperatur under 28 °C. Avtappning och pressning, fortsatt jäsning vid en temperatur under 25 °C.

Isvin: druvorna måste skördas på rankan vid en temperatur på –5 °C eller lägre, dvs. i fruset tillstånd. Druvorna pressas när de är frusna, utan att stjälkarna avlägsnas innan.

Lagring på fat.

5.2.   Högsta avkastning

1.

Gröna druvsorter, kron- eller gobeletuppbindning

 

7 860 kg druvor per hektar

2.

Gröna druvsorter, kron- eller gobeletuppbindning

 

55 hektoliter per hektar

3.

Blå druvsorter, kron- eller gobeletuppbindning

 

6 430 kg druvor per hektar

4.

Blå druvsorter, kron- eller gobeletuppbindning

 

45 hektoliter per hektar

5.

Gröna druvsorter, uppbindning på spaljé

 

11 430 kg druvor per hektar

6.

Gröna druvsorter, uppbindning på spaljé

 

80 hektoliter per hektar

7.

Blå druvsorter, uppbindning på spaljé

 

10 000 kg druvor per hektar

8.

Blå druvsorter, uppbindning på spaljé

 

70 hektoliter per hektar

6.   Avgränsat geografiskt område

Det avgränsade geografiska området är beläget i den sydöstra delen av provinsen Cuenca och i den nordvästra delen av provinsen Albacete, mellan floderna Júcar och Cabriel.

7.   Huvudsaklig(a) druvsort(er)

 

BOBAL

 

CABERNET SAUVIGNON

 

GARNACHA TINTA

 

MACABEO – VIURA

 

TEMPRANILLO – CENCIBEL

 

VERDEJO

8.   Beskrivning av samband

Produktionsområdet är beläget mellan två floddalar, och det kännetecknas av lerjord som består av kalksediment från de två floderna. Temperaturerna är höga, med nästan inget regn mellan maj och september, och området har många soltimmar. Alla dessa faktorer passar den lokala druvsorten bobal. Resultatet är viner med fin och distinkt aromatisk intensitet, med fruktiga och blommiga inslag, utmärkt syra och mycket intensiva färger. Vinerna skiljer sig från andra viner genom att de bibehåller sin intensiva färg och har mycket höga polyfenolhalter (totalt polyfenolindex) och låga pH-värden utan långa macereringsperioder.

9.   Väsentliga ytterligare villkor (förpackning, märkning, andra krav)

Rättslig ram:

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

Mousserande kvalitetsviner med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Manchuela” får förses med termerna ”Premium” and ”Reserva” på etiketterna.

Termen ”Vino de hielo” får användas om vinet har framställts på det sätt som beskrivs i punkt 3.13. De analytiska parametrarna för vinet är desamma som de som anges för de olika vintyperna. Isvin kan vara av typen vit-, rosé- eller rödvin, med olika stilar som t.ex. ungt, lagrat på ekfat, moget eller fatjäst, i enlighet med specifikationen.

Länk till produktspecifikationen

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/Pliego_de_condiciones_manchuela_20210421_mp.pdf


(1)  EUT L 9, 11.1.2019, s. 2.