Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52022XC0211(01).pdf

11.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 70/7


Offentliggörande av det ändrade sammanfattande dokumentet efter godkännande av en mindre ändring i enlighet med artikel 53.2 andra stycket i förordning (EU) nr 1151/2012

(2022/C 70/06)

Europeiska kommissionen har godkänt denna mindre ändring i enlighet med artikel 6.2 tredje stycket i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014 (1).

Ansökan om godkännande av den mindre ändringen finns i kommissionens databas eAmbrosia.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

”Latvijas lielie pelēkie zirņi”

EU-nr: PDO-LV-01194-AM01 – 12 april 2021

SUB (X) SGB ( )

1.   Namn

”Latvijas lielie pelēkie zirņi”

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Lettland

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet

3.1.   Produkttyp

Klass 1.6. Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

3.2.   Beskrivning av den produkt för vilken namnet i punkt 1 är tillämpligt

Den skyddade ursprungsbeteckningen ”Latvijas lielie pelēkie zirņi” syftar på de torkade fröna av den lokala typen ”Retrija” av sorten maculatum av ärter (Pisum sativum L.).

Denna torkade baljväxt har följande morfologiska egenskaper:

Utseende: lång, väldigt grov, brun med marmormönster som ger den en gråaktig färg, och med svart hilum.

Genomsnittlig vikt: Vikt per 1 000 kärnor: 360–400 g.

Bulkdensitet: 713–790 g/l.

Kemiska egenskaper för ”Latvijas lielie pelēkie zirņi” (i %):

vattenhalt: upp till 16 %

råprotein: 20-34 %

fetter: 1,2-2,2 %

växttråd: upp till 6,8 %

askhalt: upp till 3,5 %

”Latvijas lielie pelēkie zirņi” äts utan att fröskalet tas bort, eftersom detta inte kan skiljas från resten av fröna. Detta betyder att produkten inte löser upp sig då den kokas, eftersom fröskalet sitter fast i resten av ärten.

Den kokta ärten har följande organoleptiska egenskaper:

Mjuk, mjölig konsistens.

En mild men utmärkande smak som kommer från skalet.

3.3.   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung) och råvaror (endast för bearbetade produkter)

3.4.   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området

Alla steg i produktionsprocessen – odling, torkning och sortering – äger rum i området i fråga

3.5.   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning osv. av den produkt som det registrerade namnet avser

3.6.   Särskilda regler för märkning av den produkt som det registrerade namnet avser

4.   Kort beskrivning av det geografiska området

Det geografiska område där produkten med denna skyddade ursprungsbeteckning produceras omfattar nästan hela Lettland, med undantag av följande områden: Östersjökusten och Rigabukten upp till 5 km inåt landet i kommunen Nīca, kommunen Liepāja, kommunen Pāvilosta, kustområdet i kommunen Ventspils, kustområdet i kommunen Dundaga, och kommunerna Roja, Engure, Jūrmala, Rīga, Carnikava, Ādazu, Saulkrastu och Salacgrīva.

5.   Samband med det geografiska området

De huvudsakliga faktorer som påverkar kvaliteten hos ”Latvijas lielie pelēkie zirņi” är de lokala klimatfaktorerna, jordmånsfaktorerna och historiska och mänskliga faktorer.

5.1.   Specifika uppgifter om det geografiska området

Området där ”Latvijas lielie pelēkie zirņi” odlas ligger i en tempererad zon. Lettlands klimat påverkas av närheten till havet och av luftmassorna som kommer in från Atlanten. Klimatet är därför för det mesta milt och fuktigt, med fyra skilda årstider. Himlen är ofta molnig (i medeltal 160–180 dagar om året) och det är soligt i genomsnitt 1 790 timmar om året. Det största antalet soliga dagar, 28–30 i medeltal, kan upplevas från maj till augusti, då solen skiner 8–10 timmar om dagen. Den årliga medelnederbörden varierar mellan 574 och 691 mm. Det övervägande milda och fuktiga klimatet ger alla nödvändiga förutsättningar för optimal tillväxt, blomning och skörd. Därför är det just i detta geografiska område som baljväxtens centrala egenskaper och karaktär bäst kommer till uttryck.

Det avgränsade geografiska området har normala till goda markförhållanden med kalkhaltiga siltjordar och ett optimalt pH kring 7. Detta är avgörande för att ”Latvijas lielie pelēkie zirņi” ska växa optimalt.

5.2.   Specifika uppgifter om produkten

Torkade ”Latvijas lielie pelēkie zirņi” skiljer sig från andra ärter på grund av sina särskilt stora, grova frön (1 000 frön väger 360-400 g). Även om det finns få frön per skida, kompenseras detta av frönas goda kulinariska egenskaper, till exempel en relativt kort koktid (ungefär 10 minuter kortare än för andra ärter). Den kokta ärten har en mjuk och mjölig konsistens och en mild men utmärkande smak som kommer från skalet.

”Latvijas lielie pelēkie zirņi” äts utan att ta bort fröskalet, eftersom det inte kan skiljas från resten av fröna. Detta betyder att produkten inte löser upp sig då den kokas, eftersom fröskalet sitter fast i resten av ärten.

5.3.   Samband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller karaktäristiska egenskaper

”Latvijas lielie pelēkie zirņi” är en produkt som har utvecklats endast under särskilda naturliga förhållanden och som följd av lokala producenters färdigheter.

1.   Miljöfaktorer som säkerställer att produkten har högre kvalitet (fröna är grova och av mjölig konsistens):

klimatet: temperatur- och fuktighetsskillnaderna i olika skeden av ärtens tillväxt är väsentliga för att fröna ska bli så stora.

”Latvijas lielie pelēkie zirņi” har en lång odlingssäsong, från 80 till 115 dagar. Produkten växer och utvecklas relativt långsamt i början av odlingssäsongen, men sedan blommar och mognar den ganska snabbt. Därför är Lettlands klimatförhållanden lämpliga för att uppnå en avkastning av hög kvalitet (grova frön, mjölig konsistens, kort koktid). Det är väldigt viktigt att vädret är tillräckligt fuktigt under blomningstiden, och speciellt då skidan formas (under andra halvan av juni och första halvan av juli), eftersom detta har en avgörande betydelse för frönas storlek och skalets grovlek. För hög fuktighet förlänger frönas mognadsprocess, medan torra förhållanden leder till små ärtor med tjockare skal. I båda fallen är resultatet längre koktid och en försämring av smaken. Ärterna bör alltså sås tidigt, under de tio sista dagarna i april eller allra senast under de tio första dagarna i maj.

optimalt pH i jorden är 7

”Latvijas lielie pelēkie zirņi” är mer krävande än andra ärtsorter när det gäller odlingsmiljön. Den är lämpad för kalkhaltiga siltjordar i områden med normala till goda markförhållanden, men en mindre avkastning kan ändå fås från jordar i områden med dåliga markförhållanden, leriga sandjordar och fuktiga mineraljordar. Optimalt pH i jorden för ”Latvijas lielie pelēkie zirņi” är 7, vilket är högre än för andra, mindre krävande ärtsorter.

2.   Historiska och mänskliga faktorer:

Odlingen och urvalet av ”Latvijas lielie pelēkie zirņi” i det avgränsade geografiska området under flera generationers tid har resulterat i en sort av hög kvalité som är perfekt anpassad till de lokala förhållandena och som dessutom blivit en gastronomisk favorit.

I Lettland finns det en lång tradition av att odla gråa ärter. Denna typ av ärt har odlats i Lettland sedan 1700-talet. I början på 1900-talet publicerades artiklar om detaljerna gällande odling av ”gråa” ärter. Urvalsförädlingen av ärter i Lettland började år 1925 vid Stendes institut för spannmålsförädling (Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts), men har bedrivits av Priekuļis institut för växtförädling (Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts) sedan år 1945, vilket bevisar att de kan odlas överallt i Lettland. Urvalsförädling av ”Latvijas lielie pelēkie zirņi” påbörjades av lekmän med bruna Vidzeme-ärter som utgångspunkt. Genom att använda sig av det valda materialet och sedan förbättra det genom riktat urval, dvs. genom att välja bort bitterheten hos frön av vilda sorter och erhålla kokta frön med en god smak och gott utseende, har Priekuļis institut för växtförädling (Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts) i Priekuļi, i Priekuļi kommun i distriktet Priekuļi, tagit fram sorten ”Retrija” av ”Latvijas lielie pelēkie zirņi”, som är den enda med så stora frön.

Odlings- och skördemetoder som utvecklats under flera års tid är avgörande faktorer för att säkerställa både en ökning av den totala avkastningen och en produkt av hög kvalité. Till dessa metoder hör bearbetning av jorden, val av rätta förhållanden för samodling, och val av rätt tidpunkt för skörd. ”Latvijas lielie pelēkie zirņi” odlas endast i samodling tillsammans med spannmålsplantor (havre, korn eller vårvete) som fungerar som stöd. Förhållanden för de olika plantorna i samodling bör vara enligt följande: Förhållandet mellan mängden ”Latvijas lielie pelēkie zirņi” och mängden spannmål är antingen 1: 2 eller 1: 1.

Att tröska produkten med en skördetröska kräver omsorg och skicklighet, eftersom mogna ”Latvijas lielie pelēkie zirņi” kan gå sönder väldigt lätt. När produkten har skördats torkas den omsorgsfullt i torkmaskiner.

Letter har ätit ärter i århundrade. Ärter, korn och bönor var länge basföda, och de förblev viktiga ända till potatisens införande på 1800-talet. Nuförtiden hänvisas det i guideböcker till ”pelēkie zirņi” som en specifikt lettisk maträtt som är värd att prova.

Hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen

[artikel 6.1 andra stycket i denna förordning]

https://www.pvd.gov.lv/lv/lauksaimniecibas-un-partikas-produktu-norazu-registracija


(1)  EUT L 179, 19.6.2014, s. 17.