Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52022XC0211(03).pdf

11.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 70/23


Offentliggörande av en ansökan om registrering av ett namn i enlighet med artikel 50.2 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2022/C 70/08)

I enlighet med artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 (1) ges rätt att göra invändningar inom tre månader från dagen för detta offentliggörande.

PRODUKTSPECIFIKATION FÖR EN GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET

”Sopa da Pedra de Almeirim”

EU-nr: TSG-PT-02627 – 6 augusti 2020

Medlemsstat eller tredjeland: Portugal

1.   Namn som ska registreras

”Sopa da Pedra de Almeirim”

2.   Produkttyp

Klass 2.21 Färdiglagade rätter

3.   Skäl till registreringen

3.1.   Det rör sig om en produkt som (kryssa i rutorna , )

är resultatet av en viss produktions- eller bearbetningsmetod eller har en viss sammansättning som överensstämmer med traditionell praxis för produkten eller livsmedlet i fråga,

är framställd av råvaror eller ingredienser som används traditionellt.

Namnet ”Sopa da Pedra de Almeirim” används ibland felaktigt, dvs. i samband med internetsökningar kommer det ibland upp recept på en rad olika versioner av ”Sopa da Pedra de Almeirim” som tillagas av nötkött, morötter och kål, ingredienser som inte ingår i det riktiga receptet för ”Sopa da Pedra de Almeirim”.

När namnet ”Sopa da Pedra de Almeirim” används beskriver det följaktligen en specifik produkt, vilken görs med vissa ingredienser (och bara dessa ingredienser) som överensstämmer med både produktspecifikationen och den särskilda produktionsmetoden.

3.2.   Det rör sig om ett namn som

traditionellt har använts för att benämna den specifika produkten,

avser produktens traditionella karaktär eller särskilda egenskaper.

Namnet ”Sopa da Pedra de Almeirim” används fortfarande och återfinns i olika böcker som nämns i punkt 4.3.

Soppan hade redan under flera århundraden varit vanlig i Almeirim, men 1960 började rätten saluföras som ”Sopa da Pedra de Almeirim” till en mycket bredare allmänhet när en restaurang började tillreda och sälja soppan under detta namn. På grund av dess fysiska egenskaper, eftersom soppan är tjock, rödbrun och innehåller en mängd ingredienser, jämfördes den med stenläggningen som fortfarande finns på många gator i den gamla delen av Almeirim. Den blev därför känd som ”Sopa da Pedra de Almeirim”.

4.   Beskrivning

4.1.   Beskrivning av den produkt som namnet i punkt 1 avser, inbegripet dess huvudsakliga fysiska, kemiska, mikrobiologiska eller organoleptiska egenskaper, som visar på produktens särskilda egenskaper (artikel 7.2 i denna förordning)

”Sopa da Pedra de Almeirim” är en specialitet som tillagas av grönsaker, särskilt bönor och potatis, och griskött (grisfötter, kinder, rimmat sidfläsk och korv).

Fysiska egenskaper

”Sopa da Pedra de Almeirim” är en tjock soppa eftersom den innehåller ingredienser såsom bönor och bitar av potatis och korv. Dessa fysiska egenskaper har gett inspiration till rättens namn, eftersom de påminner om stenläggningen på Almeirims äldsta gator.

I tabell I anges de huvudsakliga fysikaliska parametrarna och respektive intervall för huvudingredienserna enligt följande:

 

Parameter (medelvärden)

Anmärkningar

Ingredienser

Storlek (cm)

 

Torkade pintobönor

1,0 – 2,0

 

Potatis

0,5 – 3,0

Tärnad

Griskött: grisfötter och/eller kinder

1,0 – 3,0

Kan vara fram- eller bakfötter

 

Tjocklek (mm)

 

Korv: chouriço och morcela

4,0 – 10,0

Skivad

Korv: farinheira

5,0 – 12,0

Skivad

Organoleptiska egenskaper

Soppan är rödbrun, och innehåller oregelbundna bitar av olika ingredienser, däribland korv, kött, potatis och koriander.

Bönorna tillför en slags krämighet som reder och koncentrerar buljongen, och de små potatisbitarna ger också soppan en tjockare konsistens.

”Sopa da Pedra de Almeirim” är en tjock soppa. Grisköttet gör soppan krämig och den lena kombinationen av bönor och potatis ger soppan en sammetslen textur. Grisköttet och korven ger soppan en kraftig och balanserad smak, med inslag av kryddor, såsom kryddnejlika och spiskummin, från morcelakorven, och paprika från chouriçon. Genom att tillsätta färsk koriander får soppan en viss fräschör.

Soppan är en kombination av dessa karakteristiska smaker och texturer, som kännetecknas av kryddiga inslag från korven och grisköttet, och en fräschör på grund av tillsatsen av färsk koriander.

4.2.   Beskrivning av den produktionsmetod som producenterna ska använda för att framställa den produkt som namnet i punkt 1 avser, inbegripet, om det är lämpligt, typ av råvaror och egenskaper hos de råvaror eller ingredienser som används samt den metod som används vid beredningen av produkten (artikel 7.2 i denna förordning)

Råvaror

Följande råvaror och ytterligare ingredienser används för att tillreda ”Sopa da Pedra de Almeirim” (en mängd på 50 liter):

Torkade pintobönor (6–8 kg)

Chouriço av griskött (1,4–2,1 kg)

Morcela, blodkorv (1,4–2,1 kg)

Farinheira (ett slags mjölkorv) (1,35–2,25 kg)

Grisfötter och/eller griskinder (15–25 kg)

Rimmat sidfläsk (0,5–1,5 kg)

Potatis (15–25 kg)

Lök (2,5–5 kg)

Färsk koriander – före och efter tillagning (30–150 g)

Vitlök (250–500 g)

Lagerblad (10–30 torkade lagerblad)

Peppar (15–25 g)

Paprika (30–150 g) och/eller röd paprikapasta (200–350 g)

Olivolja (1–2,5 l) och/eller ister (200–400 g)

Vatten (tillräckligt för att tillaga den angivna mängden soppa)

Salt efter smak

Förberedelser – cirka 30 till 60 minuter

Grisfötterna saltas dagen innan, och sköljs därefter av omedelbart innan de tillagas för att avlägsna överflödigt salt. De torkade bönorna ska också blötläggas i förväg eller alternativt sköljas med vatten innan de läggs i grytan. Löken och vitlöken ska finhackas, och potatisen tärnas.

Tillagning – cirka två till fyra timmar

Vatten tillsätts först i grytan tillsammans med bönorna, löken, vitlöken, paprika och/eller röd paprikapasta, peppar, lagerblad och, i tillämpliga fall, andra smaksättare som koriander, olivolja eller ister (inte nödvändigtvis i den ordningen). Ingredienserna läggs kalla i grytan utan att stekas.

Därefter tillsätts grisfötter, kinder, rimmat sidfläsk och korv. Farinheirakorvarna kan tillsättas senare när grisfötterna och pintobönorna nästan har kokat färdigt. En del kockar föredrar till och med att tillreda dem separat för att förhindra att de spricker.

När allt har kokat färdigt avlägsnas köttet och korven, och när de har svalnat skärs de i små bitar respektive skivor.

Potatisen, som har skurits i små oregelbundna tärningar, tillsätts därefter i buljongen, som fortfarande småkokar i grytan. Kryddningen kan vid behov justeras i detta skede. Värmen stängs av när potatisen är genomkokt. Soppan bör få stå och dra så att bönorna blir krämiga och reder buljongen. Potatisen ska också börja falla sönder, så att kanterna på de små oregelbundna tärningarna blir rundare, vilket också bidrar till att reda av buljongen. På så vis kan man säkerställa att alla ingredienser gifter sig med varandra och bildar en sammetslen soppa.

4.3.   Beskrivning av de viktigaste faktorer som visar på produktens traditionella karaktär (artikel 7.2 i denna förordning)

Ursprunget till ”Sopa da Pedra de Almeirim”, innan soppan blev känd under detta namn, kan härledas till de lokala böndernas traditionella rätter i denna jordbruksregion vid floden Tejos stränder.

Självhushållsjordbruk var särskilt viktiga i regionen, eftersom området användes som viltreservat och för rekreation av kungen och hans hov, vilket innebar att lokalbefolkningen inte tilläts jaga. Grönsaker som odlades i köksträdgårdarna och grisar som föddes upp hemma på gården var därför viktiga för befolkningens överlevnad. Grisarna slaktades på vintern och alla delar av dem användes.

Det är just dessa råvaror som utgjorde ingredienserna i den berömda ”Sopa da Pedra de Almeirim”, även om receptet kan skilja sig åt mellan olika familjer. Människorna odlade bönor och potatis, och griskött konserverades i saltningskar och användes till korv. Dessa produkter utgjorde i regel grunden för regionens traditionella soppa, som var mycket näringsrik och lämpade sig väl som stärkande kost för att människorna skulle orka med det tunga jordbruksarbetet. Soppan ansågs också vara en fullvärdig måltid eftersom den var mustig och innehöll griskött, rimmat sidfläsk och korv. ”Detta folkliga recept är en viktig del av den lokala kulturen i Almeirim”, berättar lokalhistorikern Eurico Henriques, som också är ledamot av kommunstyrelsen i Almeirim med ansvar för kultur.

Det var först mycket senare, i början av 1960-talet (sex årtionden), som soppan blev känd under namnet ”Sopa da Pedra de Almeirim”. Populariteten för denna lokala specialitet växte mycket tack vare den lilla livsmedelsbutik som fiskhandlaren José Manuel ”Toucinho” drev tillsammans med sin fru Maria Manuela Aranha, född 1912 och troligen ”upphovskvinnan till sopa da pedra”. Hennes mor Mariana brukade redan långt innan 1960 tillaga denna kött- och bönsoppa (se Morreu a Mãe da Sopa da Pedra – YouTube, uppladdad den 4 maj 2009).

I denna butik i den gamla delen av staden brukade man, enligt familjehistorien, betjäna handelsresande, som stannade till i trakten för att sälja sina varor och vila upp sig inför återstoden av sin resa. Här provade de några av de regionala rätterna som familjen tillredde. Den lokala soppan gjord på bönor, potatis och korv fanns alltid på menyn, och var en ständig favorit bland resenärerna. Hélia Costa, dotter till paret som grundade livsmedelsbutiken och senare restaurangen, kan berätta följande: ”Dessa handelsresande var också våra leverantörer, och människor vi kände väl. En dag kom en av dem för att äta, och min mor serverade honom en soppa enligt det recept som mina morföräldrar brukade göra. Han tyckte om den så mycket att han också ville bjuda med några vänner för att provsmaka den. Men eftersom andra soppor tillagades här, och för att han skulle kunna känna igen detta specifika recept, sade han: ’Det är den där mörka och mustiga soppan, som ser ut som stenarna på gatan’, med hänvisning till områdets kullerstensgator. Det finns fortfarande många sådana kullerstensgator här i området.”

Namnet den fick, inspirerat av stenläggningen på de äldsta gatorna i denna stad i Ribatejo, blev handelsnamnet för en traditionell och rustik soppa, som ryktesvägen blev berömd och lockade besökare till staden, vilka reste dit bara för att prova den. Den lilla livsmedelsbutiken skulle 1962 ge upphov till den restaurang som blev känd som ”den som banade väg för Sopa da Pedra de Almeirim”. Under årens lopp etablerade sig andra restauranger och började tillreda ”Sopa da Pedra de Almeirim” i enlighet med lokala recept, och denna kulinariska verksamhet ökade stadigt i betydelse.

Enligt sägnen, som ingår i Teófilo Bragas Contos Tradicionais do Povo Português (Traditionella folksagor från Portugal) (1883), började det hela med en munk som på ett sinnrikt sätt lyckades inbilla en godtrogen bonde att han hade gjort en smakrik soppa på en sten som han hade i sin ficka. Potatis, bönor och korv lades sedan till stenen för att tillreda soppan. Eftersom namnet ”Sopa da Pedra” förknippades med den soppa som beskrivs i historien, och på grund av likheterna mellan ingredienserna i historien och de som ingår i soppan från Almeirim, smälte snart fakta och fiktion samman. Publiciteten bidrog sedan till att göra den riktiga ”Sopa da Pedra de Almeirim” populär. Eftersom besökare på restaurangen ofta frågade efter stenen hade man också för vana att lägga i en sten i soppskålen innan servering.

”Sopa da Pedra de Almeirim” har blivit berömd i hela landet, och även i utlandet, tack vare Confraria Gastronómica de Almeirim (Almeirims gastronomiska sällskap), vars syfte är att sprida och bevara det kulturella, historiska, etnografiska och kulinariska arv som finns i denna kommun i Ribatejo. ”Sopa da Pedra utmärker sig tydligt bland alla typiska recept från Almeirim. Vi reser runt i hela landet för att främja produkten, och vi har redan marknadsfört den i länder såsom Spanien, Frankrike, Belgien och Ungern” berättar Rui Figueiredo, stormästare i sällskapet, som sedan 2013 har anordnat den årliga festivalen för ”Sopa da Pedra de Almeirim”.

Denna traditionella specialitet är så nära förknippad med Almeirim, dess ursprungsort, att ”Sopa da Pedra de Almeirim” under årens lopp har lovordats som en stor ikonisk maträtt och en av Portugals mest välkända specialiteter i olika tv-program med fokus på det nationella köket (RTP, 2009, 7 Maravilhas da Gastronomia| Sopa da Pedra| Reportagem; RTP Memória, 2017, Horizontes da Memória, Sopa da Pedra, Almeirim, 1999; TV4Ribatejo, 2009, Morreu a Mãe da Sopa da Pedra).

Viktiga personer som arbetar med att bevara och sprida information om nationella rätter, t.ex. Maria de Lourdes Modesto, har tagit med ”Sopa da Pedra de Almeirim” bland sina populära recept sedan 1960-talet (Modesto, M.L. [1982], Cozinha Tradicional Portuguesa [Traditionell portugisisk matkultur], Verbo, Lissabon, första utgåvan).

Den årliga festivalen för Sopa da Pedra, som har anordnats varje år sedan 2013, har redan blivit en viktig händelse i stadens kulturliv och lockar till sig tusentals besökare. Almeirims gastronomiska sällskap, som inrättades för att främja typisk lokal mat och dryck, och i synnerhet ”Sopa da Pedra de Almeirim”, marknadsför evenemanget med stöd av kommunstyrelsen.


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.