Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52022XC0216(02).pdf

16.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 75/16


Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

(2022/C 75/06)

Detta meddelande offentliggörs i enlighet med artikel 17.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33 (1).

MEDDELANDE OM GODKÄNNANDE AV STANDARDÄNDRING

”Grignolino del Monferrato Casalese”

PDO-IT-A1187-AM02

Datum för meddelandet: den 22 november 2021

BESKRIVNING AV OCH MOTIVERING TILL DEN ÄNDRING SOM GODKÄNTS

1.   Tillägg av uttrycken Riserva, Vigna och Riserva Vigna

Beskrivning:

Uttrycken Riserva, Vigna och Riserva Vigna har lagts till för vintypen ”Grignolino del Monferrato Casalese Rosso” (rött), som redan inbegrips.

Skäl:

Uttrycket Riserva har lagts till för att gjuta nytt liv i denna ursprungsbeteckning och framhäva den förädlade och mogna versionen av detta vin som tidigare haft ett fantastiskt rykte. Analyser har även framhållit den fylliga strukturen och lagringspotentialen hos denna typ.

Följande delar omfattas av ändringen: alla artiklar i produktspecifikationen och avsnitten Beskrivning av vinet eller vinerna, Högsta avkastning och Samband med det geografiska området i det sammanfattande dokumentet.

2.   Ändringar av druvblandningen

Beskrivning:

Bestämmelsen har ändrats från minst 90 % grignolino och högst 10 % freisa till minst 95 % grignolino och högst 5 % av antingen freisa eller barbera eller en kombination av dem.

Skäl:

I många år har vingårdarna som standard odlat en enda druvsort. Detta gäller även sorten grignolino som utgör 100 % av vinstockarna i nästan alla vingårdar. Sjukdomar som vinsvamp och flavescence dorée gör emellertid att ett antal plantor dör varje år, och därför händer det att ett litet antal rankor – inte mer än 5 % totalt sett – av sorten barbera och/eller freisa odlas på vingårdarna. De står sig nämligen bättre i konkurrensen med vuxna plantor, men framför allt lämpar de sig väl för att blandas med druvor av sorten grignolino för vinframställningen.

Följande delar omfattas av ändringen: artikel 2 i produktspecifikationen och Samband med det geografiska området i det sammanfattande dokumentet.

3.   Ändring av produktionsområdet

Beskrivning:

Produktionsområdet har utvidgats något till följd av att kommunen Cuccaro Monferrato slagits samman med en annan kommun och bytt namn till Lu e Cuccaro Monferrato.

Skäl:

Den 1 februari 2019 slogs kommunerna Lu Monferrato och Cuccaro Monferrato samman och bildade en enda kommun med namnet Lu e Cuccaro Monferrato.

Det tycks inte finnas något bra skäl till att kommunen Lu Monferrato, som ligger i områdets sydöstra gränstrakter, inte inbegreps i produktionsområdet för den kontrollerade ursprungsbeteckningen när det fastställdes 1974, eftersom kommunen inte bara ligger i direkt anslutning till resten av området utan dessutom i allt väsentligt har samma geomorfologiska, litologiska och klimatmässiga förutsättningar. Druvor av sorten grignolino och vin på denna druva har traditionellt producerats i Lu Monferrato, vilket stöds av många historiska uppgifter. Därför beslutade man att det nya kommunnamnet skulle användas för att kompensera för att Lu Monferrato hade utelämnats i den förra versionen av produktspecifikationen. Det är ett litet landområde vars jordmån har liknande egenskaper som i produktionsområdet.

Följande delar omfattas av ändringen: artikel 3 i produktspecifikationen och Avgränsat geografiskt område i det sammanfattande dokumentet.

4.   Översyn och tillämpning av avkastningen och lägsta naturliga alkoholhalt i volymprocent

Beskrivning:

Avkastningen och den lägsta naturliga alkoholhalten i volymprocent för Grignolino del Monferrato Casalese har setts över.

Skäl:

Efter att ha granskat produktionsuppgifterna och analyserna av produkterna under de senaste fem åren anses en ändring nödvändig, även med hänsyn till de ändrade väderförhållandena som lett till en naturligt högre sockerhalt. Druvavkastningen per hektar är också väldigt låg, och avkastningen per hektar tillsammans med avkastningen efter bearbetning innebär att det produceras 4 500 liter Grignolino del Monferrato Casalese per hektar. Detta är den klart lägsta produktionen i Piedmont, och återspeglar inte heller den verkliga produktionen. Jordmånen i Monferrato Casalese är, utöver sina övriga egenskaper, inte utsatt för vattenstress på grund av sitt höga silt- och lerinnehåll, och den faktiska produktionen per hektar och avkastningen från bearbetningen av druvor till vin kan därför definitivt inte vara lägre än den som föreslagits i ändringarna av specifikationen, vilket är skälet till att de föreslagits.

Följande delar omfattas av ändringen: artikel 4 i produktspecifikationen och Vinframställningsmetoder – högsta avkastning i det sammanfattande dokumentet.

5.   Standarder för vinodling och vinframställning

Beskrivning:

Vingårdarnas odlingsförhållanden (jordmån, läge, exponering, planttäthet samt system för uppbindning och beskärning inklusive skottbeskärning) har beskrivits mer ingående.

Skäl:

Hela upplägget av specifikationen har setts över och anpassats till upplägget vid utarbetningen av nya specifikationer. Inga ändringar har gjorts av själva innehållet i den ursprungliga versionen. Vinframställningsstandarderna har specificerats även för de nya typerna och redan befintliga standarder har organiserats på ett bättre sätt.

Följande delar omfattas av ändringen: artiklarna 4 och 5 i produktspecifikationen.

6.   Utvidgning av vinframställnings-, bearbetnings- och lagringsområdet

Beskrivning:

Vinframställnings-, bearbetnings- och lagringsområdet har utvidgats och omfattar nu följande kommuner i provinsen Asti: Viarigi, Montemagno, Casorzo, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Penango, Calliano, Tonco, Scandeluzza e Montiglio Monferrato och Robella d’Asti.

Skäl:

Basso Monferrato (nedre Monferrato) omfattar de norra delarna av dagens provinser Alessandria och Asti och kan anses vara ett homogent landområde. Provinsen Alessandria omfattade tidigare en stor del av kommunerna norr om Asti, fram till 1935 då provinsen Asti inrättades genom ett kungligt dekret (stiftet Casale Monferrato omfattar fortfarande den del av Asti som utgör Basso Monferrato). Ett homogent område delades i praktiken i två delar av en administrativ gräns, vilket ledde till att jordbruksföretag bedrev sin verksamhet från kommuner i provinsen Asti men hade sina vingårdar i provinsen Alessandria, eller vice versa, vilket i praktiken också tvingade dem att använda motsvarande namn. Syftet med denna ändring är att utvidga vinframställningsområdet till att omfatta en grupp kommuner i provinsen Asti, för att göra det möjligt för jordbruksföretag belägna på andra sidan gränsen till Alessandria att tillverka vin från de druvor som odlas i produktionsområdet.

Följande delar omfattas av ändringen: artikel 5 i produktspecifikationen och avsnittet Ytterligare villkor i det sammanfattande dokumentet.

7.   Ändringar av konsumtionsegenskaperna hos ”Grignolino del Monferrato Casalese”

Beskrivning:

Konsumtionsegenskaperna hos typen ”Grignolino del Monferrato Casalese” har ändrats och beskrivningar av de nya typerna Riserva och Vigna har lagts till.

Skäl:

De senaste fem årens vinanalyser har visat att man måste ändra vissa parametrar när det gäller frisläppande för konsumtion, och i synnerhet att den lägsta totala alkoholhalten i volymprocent måste ändras från 11,00 % till 12,00 % och att den lägsta totala syrahalten måste minskas från 5,5 g/l till 4,5 g/l. Vissa parametrar är mer restriktiva för typerna Riserva och Vigna.

Följande delar omfattas av ändringen: artikel 6 i produktspecifikationen och avsnittet Beskrivning av vinet eller vinerna i det sammanfattande dokumentet.

8.   Förpackning och märkning

Beskrivning:

Vissa bestämmelser om märkning har fastställts och förpackningsmetoder och förslutningssystem har lagts till.

Skäl:

Bestämmelserna om förpackning saknades i den tidigare versionen av produktspecifikationen. Dessa har nu tagits fram och ingår i denna ändring.

Följande delar omfattas av ändringen: artikel 7 i specifikationen.

9.   Samband med omgivningen

Beskrivning:

Artikeln om sambandet med omgivningen har uppdaterats.

Skäl:

En punkt har setts över på grundval av de ändringar som gjorts.

Följande delar omfattas av ändringen: artikel 8 i produktspecifikationen och avsnittet Samband med omgivningen i det sammanfattande dokumentet.

10.   Uppdatering av artikeln om kontrollorganet

Beskrivning:

Artikeln om kontrollorganet har uppdaterats.

Skäl:

Vissa rättsliga hänvisningar har justerats.

Följande delar omfattas av ändringen: artikel 10 i specifikationen.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

1.   Produktens namn

Grignolino del Monferrato Casalese

2.   Typ av geografisk beteckning

SUB – skyddad ursprungsbeteckning

3.   Kategorier av vinprodukter

1.

Vin

4.   Beskrivning av vinet eller vinerna

1.   Grignolino del Monferrato Casalese

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vinet Grignolino del Monferrato Casalese är ett rött vin som framställs av druvor av sorten grignolino. Det är en inhemsk druvsort som odlas i området Monferrato Casalese, där omgivningarna är bästa tänkbara för att dess egenskaper ska komma till sin fulla rätt. Vinet har en rubinröd färg med varierande intensitet och en dragning åt orange. Det har en utsökt doft och en torr, behagligt bitter smak, med ett visst inslag av tanniner och en distinkt eftersmak.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 12,00 %

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 18,00 g/l.

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan är förenliga med de gränser som fastställts i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

2.   Grignolino del Monferrato Casalese Riserva

KORTFATTAD BESKRIVNING

Vinet har en rubin-/granatröd färg som drar åt orange. Dess distinkta och utsökta doft har kryddiga toner. Det har en torr, behagligt bitter smak, med ett visst inslag av tanniner och en distinkt eftersmak.

Lägsta totala alkoholhalt i volymprocent: 12,50 %

Lägsta halt av sockerfritt extrakt: 22,00 g/l.

Analytiska parametrar som inte anges i tabellen nedan är förenliga med de gränser som fastställts i nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta totala syrahalt

4,5 gram per liter uttryckt som vinsyra

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

5.   Vinframställningsmetoder

5.1.   Särskilda oenologiska metoder

5.2.   Högsta avkastning

1.

Grignolino del Monferrato Casalese

8 000 kg druvor per hektar

6.   Avgränsat geografiskt område

Produktionsområdet för druvor som får användas till att producera viner under den skyddade ursprungsbeteckningen ”Grignolino del Monferrato Casalese” utgörs av följande kommuner i provinsen Alessandria:

Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato (förutom området på floden Pos vänstra bank), Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo (förutom området på floden Pos vänstra bank), Conzano, Frassinello Monferrato, Gabiano, Lu e Cuccaro Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Vignale Monferrato, Villadeati och Villamiroglio.

7.   Huvudsaklig(a) druvsort(er)

Barbera N.

Freisa N.

Grignolino N.

8.   Beskrivning av samband

8.1.   Den kontrollerade ursprungsbeteckningen Grignolino del Monferrato Casalese

Monferrato Casalese, eller Basso Monferrato (nedre Monferrato), är ett kuperat område på mellan 120 och 350 meter ovanför havet där vin med denna ursprungsbeteckning produceras. Alperna och havet (runt 130 respektive 90 km bort) påverkar klimatet i Monferrato och gör det perfekt för vinodling. Jordmånen i Monferrato, och berggrunden som jordmånen bildats från, härrör från marina sediment med olika tjocklek. Utöver grignolino får druvblandningen också innehålla sorterna freisa och/eller barbera (upp till 5 %).

Jordmånen, och därmed också vinet med denna beteckning, har fått sina egenskaper av den alkaliska, kalkrika grundmassan, som är ganska näringsfattig. Vinet har många fruktiga toner, som kommer från detta områdes särskilda terroir.

8.2.   Den kontrollerade ursprungsbeteckningen Grignolino del Monferrato Casalese Riserva

Monferrato Casalese, eller Basso Monferrato (nedre Monferrato), är ett kuperat område på mellan 120 och 350 meter ovanför havet där vin med denna ursprungsbeteckning produceras. Alperna och havet (runt 130 respektive 90 km bort) påverkar klimatet i Monferrato och gör det perfekt för vinodling. Utöver Grignolino får druvblandningen också innehålla sorterna freisa och/eller barbera (upp till 5 %). Grignolino kan definieras som den klart främsta inhemska druvsorten från Monferrato. Det finns dokument ända från 1248 som vittnar om denna druvas förekomst och betydande roll i området. Under århundradenas lopp har vinodlare i Monferrato alltid valt det bästa läget och den lämpligaste jordmånen för odlingen av vinrankor av sorten grignolino.

Jordmånen, och därmed också vinet med denna beteckning, har fått sina egenskaper av den ganska näringsfattiga alkaliska och kalkrika grundmassan i Monferrato. Hos vinerna av typen Riserva förstärks de fruktiga tonerna från områdets terroir genom lagring.

Fram till 1970-talet bestod vinerna med denna ursprungsbeteckning av Grignolino som hade lagrats i ungefär fyra år, och de riktade sig till en lojal kundkrets bestående av konsumenter med förfinad smak. Det var först senare som yngre och friskare viner började produceras för att tillgodose marknadens krav. I och med tillägget av typen Riserva återupprättas kopplingen till produktionstraditionen och även möjligheten att förstärka de organoleptiska egenskaperna, vilket endast kan ske genom lagring.

9.   Väsentliga ytterligare villkor (förpackning, märkning, andra krav)

Undantag från produktion i det avgränsade geografiska området

Rättslig ram:

EU-lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Undantag från produktion i det avgränsade geografiska området

Beskrivning av villkoret:

Framställningen, bearbetningen och lagringen av viner med den skyddade ursprungsbeteckningen Grignolino del Monferrato Casalese måste äga rum på de administrativa territorier som tillhör kommunerna inom det avgränsade geografiska området. Dessa processer får dock äga rum var som helst i provinsen Alessandria och i kommunerna Viarigi, Montemagno, Casorzo, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Penango, Calliano, Tonco, Montiglio Monferrato och Robella d’Asti i provinsen Asti.

Länk till produktspecifikationen

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17388


(1)  EUT L 9, 11.1.2019, s. 2.