Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

E2022G0120(02).pdf

20.1.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 29/30


Farliga ämnen Förteckning över beslut om godkännande fattade av Eftastaterna i EES i enlighet med artikel 44.5 I förordning (EU) NR 528/2012 under första halvåret 2021

(2022/C 29/05)

Underkommitté I – fri rörlighet för varor

För gemensamma EES-kommitténs kännedom

Med hänvisning till gemensamma EES-kommitténs beslut nr 225/2013 av den 13 december 2013 uppmanas gemensamma EES-kommittén att vid mötet den 24 september 2021 notera följande förteckning över beslut om godkännande fattade på grundval av artikel 44.5 i förordning (EU) nr 528/2012 mellan den 1 januari och den 30 juni 2021.


BILAGA

Förteckning över beslut om godkännande

Följande beslut om godkännande har fattats av Eftastaterna i EES i enlighet med artikel 44.5 i förordning (EU) nr 528/2012 mellan den 1 januari och den 30 juni 2021:

Namn på biocidprodukten

Unionens beslut om godkännande i enlighet med artikel 44.5 i förordning (EU) nr 528/2012

Land

Datum för beslutet

Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD

32021R0368

Island

23.4.2021

Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD

32021R0368

Liechtenstein

15.4.2021

Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD

32021R0368

Norge

22.4.2021

Contec Hydrogen Peroxide

32020D2124

Norge

15.4.2021

DEC-AHOL® Product Family

32021R0552

Island

25.6.2021

DEC-AHOL® Product Family

32021R0552

Liechtenstein

17.6.2021

DEC-AHOL® Product Family

32021R0552

Norge

15.6.2021

Iodine Teat Dip Products

32020R0202

Island

19.5.2021

Iodine Teat Dip Products

32020R0202

Liechtenstein

18.5.2021

Iodine Teat Dip Products

32020R0202

Norge

20.5.2021

Perform-IPA

32020R1991

Island

23.4.2021

Perform-IPA

32020R1991

Liechtenstein

15.4.2021

Perform-IPA

32020R1991

Norge

13.4.2021

PeridoxRTU

32020R1425

Island

19.4.2021

PeridoxRTU

32020R1425

Liechtenstein

29.3.2021

PeridoxRTU

32020R1425

Norge

13.4.2021