Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

E2022G0120(03).pdf

20.1.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 29/32


Farliga ämnenFörteckning över tillståndsbeslut fattade av Eftastaterna i EES i enlighet med artikel 64.8 I förordning (EG) NR 1907/2006 (Reach) under första halvåret 2021

(2022/C 29/06)

Underkommitté I – fri rörlighet för varor

För gemensamma EES-kommitténs kännedom

Med hänvisning till gemensamma EES-kommitténs beslut nr 25/2008 av den 14 mars 2008 uppmanas gemensamma EES-kommittén att vid mötet den 24 september 2021 notera följande förteckning över tillståndsbeslut fattade på grundval av artikel 64.8 i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) mellan den 1 januari och den 30 juni 2021.


BILAGA

Förteckning över tillståndsbeslut

Följande tillståndsbeslut har fattats av Eftastaterna i EES i enlighet med artikel 64.8 i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) mellan den 1 januari och den 30 juni 2021:

Ämnets namn

Kommissionens beslut i enlighet med artikel 64.8 i förordning (EG) nr 1907/2006

Land

Datum för beslutet

Kromtrioxid

C(2020) 8735 final

Island

10.2.2021

Kromtrioxid

C(2020) 8735 final

Liechtenstein

14.1.2021

Kromtrioxid

C(2020) 8735 final

Norge

11.1.2021

Kromtrioxid

C(2020) 8798 final

Island

10.2.2021

Kromtrioxid

C(2020) 8798 final

Liechtenstein

14.1.2021

Kromtrioxid

C(2020) 8798 final

Norge

11.1.2021

Kromtrioxid

C(2020) 8797 final

Island

10.2.2021

Kromtrioxid

C(2020) 8797 final

Liechtenstein

14.1.2021

Kromtrioxid

C(2020) 8797 final

Norge

11.1.2021

Kromtrioxid

C(2020) 7104 final

Liechtenstein

3.2.2021

Beck, koltjäre-, högtemperaturs-

C(2021) 47 final

Island

4.3.2021

Beck, koltjäre-, högtemperaturs-

C(2021) 47 final

Liechtenstein

27.1.2021

Beck, koltjäre-, högtemperaturs-

C(2021) 47 final

Norge

8.2.2021

Trikloretylen (TCE)

C(2021) 1385 final

Island

7.4.2021

Trikloretylen (TCE)

C(2021) 1385 final

Liechtenstein

23.3.2021

Trikloretylen (TCE)

C(2021) 1385 final

Norge

23.3.2021