Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1933:78) angående beteckning för vissa slag av vin

Utfärdad: 1933-03-13

Vid utbjudande eller försäljning av dryck, som jämlikt 1 § förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker, sådant detta författningsrum lyder enligt förordning den 11 juni 1926 (nr 208), är att anse såsom vin men icke är framställd av saft av färska druvor, skall för drycken användas beteckning, varav tydligt framgår att den är framställd av annat än sådan druvsaft, såsom ”fruktvin” eller dylikt, och må icke såsom beteckning för drycken användas ordet vin eller motsvarande ord å främmande språk annat än i ordsammanställning av det slag som ovan avses.

Den som bryter mot vad i 1 § föreskrivits döms till böter.

Har någon under tid, då han är ställd under åtal för förseelse mot denna förordning, fortsatt samma förseelse, skall han för varje gång åtal därför väcks fällas till särskilt ansvar.

SFS 1991:250

Förseelse mot denna förordning åtalas av allmän åklagare vid allmän domstol.

SFS 1991:250

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1933:78

(Utkom 14 mars 1933.)

SFS 1991:250

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1992.