Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1989:844) om ikraftträdande av aktiekontolagen (1989:827) m.m.

Utfärdad: 1989-11-23.
Utkom från trycket den 24 november 1989.

Följande lagar skall träda i kraft den 8 december 1989, nämligen

 1. aktiekontolagen (1989:827),

 2. lagen (1989:828) om införande av aktiekontolagen (1989:827),

 3. lagen (1989:829) om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag,

 4. lagen (1989:830) om upphörande av lagen (1987:623) om förenklad aktiehantering,

 5. lagen (1989:831) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385), utom i fråga om 11 kap. 9 §,

 6. lagen (1989:832) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713), utom i fråga om 11 kap. 11 §,

 7. lagen (1989:833) om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618),

 8. lagen (1989:834) om ändring i bankrörelselagen (1987:617), utom i fråga om 4 kap. 9 §,

 9. lagen (1989:835) om ändring i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande,

 10. lagen (1989:836) om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar,

 11. lagen (1989:837) om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling,

 12. lagen (1989:838) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva,

 13. lagen (1989:839) om ändring i föräldrabalken,

 14. lagen (1989:840) om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),

 15. lagen (1989:842) om ändring i utsökningsbalken, och

 16. lagen (1989:843) om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, utom i fråga om 9 kap. 9 §.

Under tiden fram till den 1 januari 1991 skall de nya bestämmelserna som avses i 1 § 1 8 samt 16 och som skall träda i kraft den 8 december 1989 dock endast tillämpas för de emittenter och rättigheter som regeringen bestämmer i särskilda beslut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1989:844

(Utkom d. 24 nov. 1989.)