Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1999:1312) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Utfärdad den 16 december 1999.
Utkom från trycket den 27 december 1999

1 §

Finansinspektionen får i fråga om lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden meddela föreskrifter om

  1. vad en ansökan om godkännande av ett avvecklingssystem enligt 3 § ska innehålla,

  2. vad en ansökan om likställande av ett avvecklingssystem enligt 9 a § ska innehålla, och

  3. vilka upplysningar en administratör av ett godkänt eller likställt avvecklingssystem ska lämna till Finansinspektionen enligt 14 a § och när upplysningarna ska lämnas.

SFS 2018:2017

2 §

[Upphävd g. F (2001:916).]

SFS 2001:916

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:1312

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

SFS 2001:916

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1999:1312) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden skall upphöra att gälla vid utgången av år 2001.

SFS 2018:2017

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.