Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

Denna förordning har enligt F (2007:1100) upphört att gälla vid utgången av år 2007.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2007:1100).

Utfärdad den 10 februari 2000.
Utkom från trycket den 22 februari 2000

De tröskelvärden som anges i euro i 2–5 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall motsvaras av följande belopp i svenska kronor.

euro

kronor

200 000

 

1 826 000

 

400 000

 

3 653 000

 

600 000

 

5 480 000

 

750 000

 

6 850 000

 

5 000 000

 

45 670 000

 

SFS 2005:1119

De tröskelvärden som anges i särskilda dragningsrätter (sdr) i 2–5 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall motsvaras av följande belopp i svenska kronor.

sdr

kronor

130 000

 

1 253 000

 

200 000

 

1 928 000

 

400 000

 

3 856 000

 

5 000 000

 

48 211 000

 

Tröskelvärdet 130 000 särskilda dragningsrätter gäller endast för varu- eller tjänsteupphandling enligt 2 och 5 kap. lagen om offentlig upphandling som görs av statliga myndigheter.

SFS 2005:1119

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:63

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2000, då förordningen (1996:581) om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för upphandlingar som har påbörjats före d. 1 april 2000.

SFS 2001:871

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2004:4

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2004. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för upphandlingar som har påbörjats före d. 15 febr. 2004.

SFS 2005:1119

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för upphandlingar som har påbörjats före d. 1 jan. 2006.