Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579)

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2008:591.

Utfärdad den 23 november 2000.
Utkom från trycket den 5 december 2000

Med jordbruksprodukter avses i konkurrenslagen (2008:579) sådana varor i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan1) som är upptagna i bilagan till denna lag.

1)

EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).

Med trädgårdsprodukter avses i nämnda lag sådana varor som är upptagna i kap. 6–8 i Kombinerade nomenklaturen. Med skogsprodukter avses sådana varor som anges i kap. 44, 47 och 48 i nomenklaturen.

SFS 2008:591

Bilaga

Varuslag

 

ur 01.01

 

Levande hästar

 

ur 01.02

 

Levande nötkreatur

 

ur 01.03

 

Levande tamsvin

 

ur 01.04

 

Levande får

 

01.05

 

Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns

 

ur 02.01

 

Kött av nötkreatur, färskt eller kylt

 

ur 02.02

 

Kött av nötkreatur, fryst

 

ur 02.03

 

Kött av tamsvin, färskt, kylt eller fryst

 

ur 02.04

 

Kött av får, färskt, kylt eller fryst

 

ur 02.05

 

Kött av häst, färskt, kylt eller fryst

 

ur 02.06

 

Andra ätbara delar av nötkreatur, tamsvin, får och häst, färska, kylda eller frysta

 

ur 02.07

 

Kött och andra ätbara delar (med undantag av gåslever) av fjäderfä enligt nr 01.05, färska, kylda eller frysta

 

02.09

 

Svinfett, inte innehållande magert kött, och fjäderfäfett (inte utsmälta eller på annat sätt extraherade), färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake torkade eller rökta

 

ur 02.10

 

Kött och andra ätbara djurdelar av häst, nötkreatur, tamsvin, får och fjäderfä (med undantag av gåslever), saltade, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar

 

04.01

 

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel

 

04.02

 

Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel

 

04.03

 

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

 

04.04

 

Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

 

ur 04.05

 

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk

 

04.06

 

Ost och ostmassa

 

ur 04.07

 

Fjäderfäägg med skal, färska, konserverade eller kokta

 

04.08

 

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel

 

ur 07.01

 

Potatis (med undantag av nyskördad potatis under tiden 6 juni–5 juli), färsk eller kyld

 

ur 07.09

 

Sockermajs, färsk eller kyld

 

ur 07.10

 

Sockermajs (även ångkokt eller kokt i vatten), fryst

 

ur 07.12

 

Torkad potatis och sockermajs, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda

 

ur 07.13

 

Torkade, spritade baljväxtfrön av sådana slag som används för livsmedels- eller foderändamål, även skalade eller sönderdelade

 

ur 07.14

 

Maniok- och arrowrot, färska eller torkade, hela eller i bitar och även i form av pelletar

 

10.01

 

Vete samt blandsäd av vete och råg

 

10.02

 

Råg

 

10.03

 

Korn

 

10.04

 

Havre

 

10.05

 

Majs

 

10.07

 

Sorghum

 

ur 10.08

 

Spannmål, annan än bovete, kanariefrö och hirs

 

11.01

 

Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg

 

ur 11.02

 

Finmalet mjöl av annan spannmål än vete, blandsäd av vete och råg, ris, bovete, kanariefrö och hirs

 

ur 11.03

 

Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av annan spannmål än ris, bovete, kanariefrö och hirs

 

ur 11.04

 

Spannmål, annan än ris, bovete, kanariefrö och hirs, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad), groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda

 

ur 11.05

 

Mjöl, flingor, korn och pelletar av potatis

 

ur 11.06

 

Mjöl av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt nr 07.14

 

11.07

 

Malt, även rostat

 

ur 11.08

 

Stärkelse

 

12.01

 

Sojabönor, även sönderdelade

 

12.02

 

Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte rostade eller på annat sätt tillagade

 

12.03

 

Kopra

 

12.05

 

Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade

 

12.06

 

Solrosfrön, även sönderdelade

 

ur 12.07

 

Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter (med undantag av ricinus-, hamp- och oiticicafrön samt bokollon), även sönderdelade

 

ur 12.08

 

Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter (med undantag av mjöl av senaps-, lin-, ricinus-, hamp- och oiticicafrön samt av bokollon)

 

ur 12.12

 

Sockerbetor, färska eller torkade, även malda

 

ur 12.14

 

Lusernmjöl och annat grönmjöl, även i form av pelletar

 

ur 15.01

 

Ister; annat svinfett och fjäderfäfett, utsmälta, även utpressade eller extraherade med lösningsmedel

 

ur 15.02

 

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, råa eller utsmälta, även utpressade eller extraherade med lösningsmedel

 

15.03

 

Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda

 

ur 15.04

 

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade (med undantag av fiskleverolja)

 

15.06

 

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

 

15.07

 

Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

 

15.08

 

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

 

15.09

 

Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

 

15.10

 

Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr 15.09

 

15.11

 

Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

 

15.12

 

Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

 

15.13

 

Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

 

15.14

 

Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

 

ur 15.15

 

Andra vegetabiliska fetter och feta oljor (med undantag av jojoba-, kroton-, lin-, oiticica-, ricin- och tungolja samt fraktioner av dessa oljor) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

 

ur 15.16

 

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade med undantag av produkter med karaktär av konstgjorda vaxer

 

15.17

 

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 15.16

 

ur 15.18

 

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor (med undantag av lin-, oiticica, ricin- och tungolja samt fraktioner av dessa oljor) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 15.16; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

 

ur 16.01

 

Korv (med undantag av gåsleverkorv) och liknande produkter av kött, andra djurdelar eller blod; beredningar av dessa produkter

 

ur 16.02

 

Kött, andra djurdelar och blod, beredda eller konserverade på annat sätt (med undantag av gåsleverpastej)

 

ur 16.05

 

Andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur och blötdjur, beredda eller konserverade

 

17.01

 

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form

 

ur 17.02

 

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form (med undantag av invertsocker); sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen (med undantag av invertsocker); sockerkulör

 

17.03

 

Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker

 

ur 17.04

 

Fondantmassor, mandelmassor, pastor och andra liknande halvfabrikat, inte innehållande kakao, i bulk

 

ur 18.06

 

Glasspulver, glasspasta (glassmassa), puddingar och liknande efterrätter samt pulver, flingor, pastor och flytande beredningar endast avsedda för framställning av pudding och annan liknande efterrätt eller dryck, innehållande kakao

 

ur 19.01

 

Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 50 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 04.01–04.04, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 10 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

 

19.02

 

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd

 

19.03

 

Flingor, gryn o.d., framställda av stärkelse

 

ur 19.04

 

Spannmål, annan än majs, i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd

 

ur 19.05

 

Bakverk, även innehållande kakao (med undantag av kex, småkakor o.d., våfflor och rån (wafers))

 

ur 20.04,

 

Potatis och produkter av ärter och bönor enligt nr 07.13,

 

ur 20.06

 

beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta

 

ur 20.05,

 

Potatis och produkter av ärter och bönor enligt nr 07.13,

 

ur 20.06

 

beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta

 

ur 21.02

 

Andra encelliga mikroorganismer än jäst, döda (med undantag av vacciner enligt nr 30.02)

 

ur 21.04

 

Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar, innehållande kött (inbegripet andra djurdelar)

 

21.05

 

Glassvaror, även innehållande kakao

 

ur 21.06

 

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (med undantag av konfektyrer)

 

23.02

 

Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål eller baljväxter

 

23.03

 

Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder, betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning, drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier, även i form av pelletar

 

23.04

 

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av sojabönolja, även malda eller i form av pelletar

 

23.05

 

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar

 

ur 23.06

 

Oljekakor och andra fasta återstoder (med undantag av mandelkli) från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor, andra än de som omfattas av nr 23.04 eller 23.05, även malda eller i form av pelletar

 

23.08

 

Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripa någon annanstans, även i form av pelletar

 

ur 23.09

 

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur (med undantag av hundbröd samt sådana vitamin- och mineralfodermedel som inte innehåller torrmjölk)

 

25.10

 

Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita

 

ur 28.08

 

Salpetersyra

 

ur 28.09

 

Fosforpentoxid och ortofosforsyra

 

28.14

 

Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning

 

ur 28.34

 

Kalium-, kalcium- och magnesiumnitrat

 

ur 28.35

 

Kalium- eller kalciumpolyfosfater (inbegripet meta- och pyrofosfater), kaliumortofosfater och kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat)

 

31.01

 

Gödselmedel

 

–31.05

 
 

ur 35.02

 

Äggalbumin

 

35.05

 

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller örestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

 

ur 35.07

 

Enzympreparat innehållande födoämnen

 

ur 38.09

 

Beredda glätt- och appreturmedel av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter (med undantag av varor i detaljhandelsförpackningar vägande per styck högst 1 kg netto)

 

ur 38.23

 

Tekniska enbasiska fettsyror (med undantag av olein, linoljefettsyra och andra fettsyror med ett jodtal av minst 170, ricinoljefettsyra, dehydratiserad ricinoljefettsyra, högraffinerad tallfettsyra och ullfettsyra); sura oljor från raffinering

 

ur 38.24

 

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1025

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2008:591

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2008.