Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2002:590) om standardformulär för annonsering vid offentlig upphandling

Denna förordning har enligt F (2007:698) upphört att gälla den 15 oktober 2007.

Utfärdad den 13 juni 2002.
Utkom från trycket den 24 juni 2002

Annonsering om upphandling enligt 1–5 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall göras med användning av standardformulären i bilagorna till denna förordning.

Bilaga 1. Anbudsinfordran/ansökan (2, 3 och 5 kap.)

Bilaga 2. Förhandsannons (2, 3 och 5 kap.)

Bilaga 3. Meddelande om tilldelning av kontrakt (2, 3 och 5 kap.)

Bilaga 4. Anbudsinfordran/ansökan inom försörjningssektorerna (4 kap.)

Bilaga 5. Förhandsannons utan anbudsinfordran inom försörjningssektorerna (4 kap.)

Bilaga 6. Förhandsannons med anbudsinfordran inom försörjningssektorerna (4 kap.)

Bilaga 7. Meddelande om tilldelning av kontrakt inom försörjningssektorerna (4 kap.)

Bilaga 8. Anbudsinfordran – kontrakt som skall tilldelas av en koncessionshavare (3 kap.)

Bilaga 9. Byggkoncession (3 kap.)

Bilaga 10. Formgivningstävling (5 kap.)

Bilaga 11. Resultat av formgivningstävling (5 kap.)

Bilaga 12. Kvalifikationssystem för försörjningssektorerna (4 kap.).

Bilaga 1

 SFS2002-0590_SFS2002590A_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590B_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590C_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590D_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590E_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590F_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590G_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590H_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590I_gif

Bilaga 2

 SFS2002-0590_SFS2002590J_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590K_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590L_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590M_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590N_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590O_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590P_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590Q_gif

Bilaga 3

 SFS2002-0590_SFS2002590R_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590S_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590T_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590U_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590V_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590X_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590Y_gif

Bilaga 4

 SFS2002-0590_SFS2002590Z_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590AA_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590AB_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590AC_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590AD_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590AE_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590AF_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590AG_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590AH_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590AI_gif

Bilaga 5

 SFS2002-0590_SFS2002590AJ_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590AK_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590AL_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590AM_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590AN_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590AO_gif

Bilaga 6

 SFS2002-0590_SFS2002590AP_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590AQ_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590AR_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590AS_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590AT_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590AU_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590AV_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590AX_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590AY_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590AZ_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590BA_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590BB_gif

Bilaga 7

 SFS2002-0590_SFS2002590BC_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590BD_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590BE_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590BF_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590BG_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590BH_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590BI_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590BJ_gif

Bilaga 8

 SFS2002-0590_SFS2002590BK_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590BL_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590BM_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590BN_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590BO_gif

Bilaga 9

 SFS2002-0590_SFS2002590BP_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590BQ_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590BR_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590BS_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590BU_gif

Bilaga 10

 SFS2002-0590_SFS2002590BT_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590BV_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590BX_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590BY_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590BZ_gif

Bilaga 11

 SFS2002-0590_SFS2002590CA_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590CB_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590CC_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590CD_gif

Bilaga 12

 SFS2002-0590_SFS2002590CE_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590CF_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590CG_gif

 SFS2002-0590_SFS2002590CH_gif

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2002:590

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2002, då förordningen (1998:77) om annonser vid offentlig upphandling skall upphöra att gälla.

SFS 2007:698

(Utkom d. 11 sept. 2007.)