Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2015-0415

SFS 2015:415

Utkom från trycket den 30 juni 2015
Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:254) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486);
utfärdad den 17 juni 2015.

Regeringen föreskriver att lagen (2015:254) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486) ska träda i kraft den 2 september 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Linda Utterberg
(Finansdepartementet)