Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:558

Utkom från trycket den 22 september 2015
Förordning om ikraftträdande av 13 kap. 6 c och 7 §§ och 15 kap. 15 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;
utfärdad den 10 september 2015.

Regeringen föreskriver att 13 kap. 6 c och 7 §§ och 15 kap. 15 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska träda i kraft den 1 oktober 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)