Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1327

Utkom från trycket den 28 december 2016
Förordning om ändring i förordningen (2016:69) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument;
utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2016:69) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska ha följande lydelse.

Behörig att inhämta uppgifter genom terminalåtkomst är endast den som hos Finansinspektionen handlägger ärenden enligt lagen (2016:000) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning. Inspektionen ska föra en förteckning över vilka som har sådan behörighet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1327

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Malin Alpen
(Finansdepartementet)