Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2018:479) om näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter

Publicerad den 15 maj 2018
Utfärdad den 9 maj 2018

Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till konsumentkreditlagen (2010:1846) i fråga om den upplysning som enligt 7 b § den lagen ska lämnas vid marknadsföring som gäller en högkostnadskredit.

Upplysningen ska innehålla följande information: Det här är en högkostnadskredit.

Konsumentverket får meddela ytterligare föreskrifter om

  1. innehållet i upplysningen i fråga om riskerna med skuldsättning och om vart konsumenten kan vända sig för att få stöd i budget- och skuldfrågor, och

  2. hur upplysningen ska lämnas i marknadsföringen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:479

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2018.