Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:896

Publicerad den 15 juni 2018
Förordning om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 11 kap. 2 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer ska ha följande lydelse.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:896

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANN LINDE
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)