Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1184

Publicerad den 27 juni 2018
Förordning om ikraftträdande av lagen (2017:599) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Utfärdad den 20 juni 2018

Regeringen föreskriver att lagen (2017:599) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) ska träda i kraft den 1 december 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)