Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1756

Publicerad den 28 november 2018
Förordning om ändring i förordningen (2006:627) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2006:627) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat ska införas en ny paragraf, 4 §, av följande lydelse.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 6 kap. 8 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat ska lämnas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1756

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)