Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1764

Publicerad den 28 november 2018
Förordning om ändring i förordningen (2016:69) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2016:69) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska införas en ny paragraf, 10 §, av följande lydelse.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 8 kap. 2 a § första stycket lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska lämnas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1764

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Anna Jegnell
(Finansdepartementet)