Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1829

Publicerad den 29 november 2018
Förordning om ändring i förordningen (2004:330) om inlåningsverksamhet
Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2004:330) om inlåningsverksamhet ska ha följande lydelse.

I registret över företag som driver inlåningsverksamhet registreras uppgifter för varje företag.

Registret ska innehålla uppgift om företagets företagsnamn och organisationsnummer.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1829

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)