Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:1225

Publicerad den 10 december 2019
Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:960) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Utfärdad den 5 december 2019

Regeringen föreskriver att 16 kap. 4 a § lagen (2015:960) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska träda i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)