Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2020:1040) om upphävande av förordningen (2004:330) om inlåningsverksamhet

Publicerad den 2 december 2020
Utfärdad den 26 november 2020.

Regeringen föreskriver att förordningen (2004:330) om inlåningsverksamhet ska upphöra att gälla.

SFS 2019:371

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1040
  1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.

  2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för

    1. ekonomiska föreningar som före ikraftträdandet var registrerade enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet och som inom ramen för en ickefinansiell verksamhet driver inlåningsverksamhet som riktar sig till medlemmar och som bidrar till finansieringen av föreningens verksamhet, och

    2. ekonomiska föreningar som avses i punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1026) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

  3. Den upphävda förordningen gäller till utgången av 2021 för övriga ekonomiska föreningar och aktiebolag som före ikraftträdandet var registrerade enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Om ett sådant företag före utgången av 2021 har gett in en ansökan om tillstånd för bank- eller finansieringsrörelse till Finansinspektionen, gäller dock den upphävda förordningen för det företaget till dess att ansökan har prövats slutligt.