Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2022:1263) om tobaksfria nikotinprodukter

Publicerad den 6 juli 2022
Utfärdad den 30 juni 2022

Inledande bestämmelser

I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

De uttryck som används i lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter har samma betydelse i denna förordning.

Denna förordning är meddelad med stöd av

  • 48 § lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter i fråga om 4 §,

  • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Bemyndiganden

Folkhälsomyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om

  1. produktanmälan enligt 5 § lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter,

  2. innehållet i och utformningen av en innehållsdeklaration enligt 7 § lagen om tobaksfria nikotinprodukter,

  3. hur en hälsovarning ska utformas och återges enligt 7 och 10 §§ lagen om tobaksfria nikotinprodukter,

  4. fullgörandet av rapporteringsskyldigheten enligt 14 § lagen om tobaksfria nikotinprodukter,

  5. systemet för informationssamling enligt 15 § lagen om tobaksfria nikotinprodukter,

  6. underrättelseskyldigheten enligt 16 § andra stycket lagen om tobaksfria nikotinprodukter,

  7. utformningen av egenkontrollprogram enligt 18 § lagen om tobaksfria nikotinprodukter, och

  8. genomförandet av kontrollköp enligt 37 § lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter och av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1263

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2022.