Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:350

Utkom från trycket den 31 maj 2006
Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633);
utfärdad den 18 maj 2006.

Regeringen föreskriver att 22 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) skall ha följande lydelse.

1) Rikspolisstyrelsen beslutar om registerkontroll när en framställan om detta har gjorts från en annan stat eller en mellanfolklig organisation.

1)

Senaste lydelse 1998:71.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:350

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)