Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:235

Utkom från trycket den 13 maj 2008
Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633);
utfärdad den 24 april 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan till säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Domstolsverket,

Ekobrottsmyndigheten,

Ekonomistyrningsverket,

Tullverket,

Valmyndigheten,

Verket för näringslivsutveckling,

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:235

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)