Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:686

Utkom från trycket den 8 juli 2008
Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633);
utfärdad den 26 juni 2008.

Regeringen föreskriver att i bilagan till säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)1) ordet "Lantmäteriverket" ska bytas ut mot "Lantmäteriet".

1)

Senaste lydelse av bilagan 2008:540.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:686

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)