Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:165

Utkom från trycket den 24 mars 2009
Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633);
utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver att bilagan till säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,

Tillväxtverket,

Totalförsvarets forskningsinstitut,

Valmyndigheten,

Vägverket, och

Åklagarmyndigheten

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:165

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
John Ahlberk
(Justitiedepartementet)