Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1022

Utkom från trycket den 3 november 2009
Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633);
utfärdad den 15 oktober 2009.

Regeringen föreskriver att bilagan till säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Försvarets radioanstalt,

Försvarshögskolan,

Försvarsmakten,

Försvarsunderrättelsedomstolen,

Försäkringskassan,

Rymdstyrelsen,

Sjöfartsverket,

Statens haverikommission,

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten,

Statens jordbruksverk,

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1022

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
John Ahlberk
(Justitiedepartementet)