Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1479

Utkom från trycket den 7 december 2010
Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633);
utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver att i bilagan till säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)1) orden ”Totalförsvarets pliktverk” ska bytas ut mot ”Totalförsvarets rekryteringsmyndighet”.

1)

Senaste lydelse av bilagan 2010:658.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1479

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Annika Waller
(Justitiedepartementet)