Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1724

Utkom från trycket den 14 december 2010
Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor;
utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 1 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

Ersättning enligt 7 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor lämnas för den del av kostnaden som överstiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för det år då kostnaden uppstod.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1724

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Maria Hedegård
Försvarsdepartementet)