Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:175

Utkom från trycket den 15 mars 2011
Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633);
utfärdad den 3 mars 2011.

Regeringen föreskriver att bilagan till säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Justitiekanslern,

Konkurrensverket,

Kriminalvården,

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Naturvårdsverket,

Patent- och registreringsverket,

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:175

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)