Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:660

Utkom från trycket den 10 juni 2011
Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633);
utfärdad den 26 maj 2011.

Regeringen föreskriver att bilagan till säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Finansinspektionen,

Folke Bernadotteakademin,

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar,

Havs- och vattenmyndigheten,

Inspektionen för strategiska produkter,

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:660

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Annika Waller
(Justitiedepartementet)