Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:993

Utkom från trycket den 13 september 2011
Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633);
utfärdad den 1 september 2011.

Regeringen föreskriver att bilagan till säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser,

Naturvårdsverket,

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:993

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Annika Waller
(Justitiedepartementet)