Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:350

Utkom från trycket den 11 juni 2012
Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633);
utfärdad den 31 maj 2012.

Regeringen föreskriver att bilagan till säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Statens livsmedelsverk,

Statens servicecenter,

Statens tjänstepensionsverk,

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:350

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)