Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:162

Utkom från trycket den 15 april 2013
Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:380) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem;
utfärdad den 14 mars 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2010:380) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem ska träda i kraft den 9 april 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Irja Hed
(Justitiedepartementet)