Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:546

Utkom från trycket den 28 juni 2013
Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633);
utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att bilagan till säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Ekonomistyrningsverket

E-legitimationsnämnden

Elsäkerhetsverket

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Totalförsvarets forskningsinstitut

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:546

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)