Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1141

Publicerad den 4 december 2021
Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:977) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver att lagen (2010:977) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska träda i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Maria Lindeberg
(Justitiedepartementet)