Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1991:878) om ikraftträdande av viss följdlagstiftning med anledning av den nya summariska processen

Utfärdad: 1991-06-25.
Utkom från trycket den 25 juni 1991.

Regeringen föreskriver att följande lagar skall träda ikraft den 1 januari 1992, nämligen

 1. lagen (1991:847) om ändring i rättegångsbalken,

 2. lagen (1991:848) om ändring i utsökningsbalken,

 3. lagen (1991:850) om ändring i jordabalken,

 4. lagen (1991:851) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden,

 5. lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av statens va-nämnd,

 6. lagen (1991:853) om ändring i lagen (1976:839) om statens va-nämnd,

 7. lagen (1991:854) om ändring i lagen (1929:145) om skiljemän,

 8. lagen (1991:855) om ändring i växellagen (1932:130),

 9. lagen (1991:856) om ändring i checklagen (1932:131),

 10. lagen (1991:857) om ändring i konkurslagen (1987:672),

 11. lagen (1991:858) om ändring i räntelagen (1975:635),

 12. lagen (1991:859) om ändring i lagen (1936:320) om skydd mot vräkning vid arbetskonflikter,

 13. lagen (1991:860) om ändring i lagen (1939:608) om enskilda vägar,

 14. lagen (1991:861) om ändring i lagen (1950:596) om rätt till fiske,

 15. lagen (199l:862) om ändring i naturvårdslagen (1964:822),

 16. lagen (1991:863) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387),

 17. lagen (1991:864) om ändring i väglagen (1971:948),

 18. lagen (1991:865) om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten,

 19. lagen (1991:866) om ändring i gruvlagen (1974:342),

 20. lagen (1991:867) om ändring i lagen (1974:890) om vissa mineralfyndigheter,

 21. lagen (1991:868) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar,

 22. lagen (1991:869) om ändring i vattenlagen (1983:291),

 23. lagen (1991:870) om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,

 24. lagen (1991:871 ) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),

 25. lagen (1991:872) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m. m.,

 26. lagen (1991:873) om ändring i begravningslagen (1990:1144),

 27. lagen (1991:875) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),

 28. lagen ( 1991:876) om register för betalningsföreläggande och handräckning.