Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2000:225) om upphävande av vissa lagar på fastighetsrättens område

Utfärdad den 19 april 2000.
Utkom från trycket den 9 maj 2000

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att följande lagar skall upphöra att gälla vid utgången av juni 2000:

  1. lagen (1905:31 s. 1) rörande avgäld från avsöndrad lägenhet,

  2. lagen (1907:15 s. 1) angående avlösning av avgäld från avsöndrad lägenhet,

  3. lagen (1912:277) om avlösning av vissa frälseräntor, och

  4. lagen (1935:101) om inlösen av vissa frälseräntor.