Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:679

Utkom från trycket den 8 augusti 2000
Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion;
utfärdad den 27 juli 2000.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion skall införas en ny paragraf, 15 a §, av följande lydelse.

Ett avräkningsunderlag enligt 16 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol skall upprättas av rättens ordförande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:679

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)