Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:697

Utkom från trycket den 12 september 2000
Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor;
utfärdad den 17 augusti 2000.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor1) skall ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse 2000:302. Ändringen innebär att Ljusdals tingsrätt utgår ur förteckningen och att Ljusdals kommun ingår i domsagan för Hudiksvalls tingsrätt.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor som skall finnas i Sverige. Tingsrätterna skall ha kanslier på de orter som anges i uppställningen. Tingsställen skall finnas på kansliorten och får finnas också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/Domsaga

I domsagan ingående kommun (er)

Kansliort med tingsställe

Ytterligare tingsställe

 

Under Hovrätten för Nedre Norrland

 

 

Gävle

 

Gävle

 

Gävle

 
 

Hudiksvalls

 

Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig

 

Hudiksvall

 
 

Sandvikens

 

Hofors, Ockelbo, Sandviken

 

Sandviken

 
 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:697

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)