Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:714

Utkom från trycket den 12 september 2000
Förordning om ändring i förordningen (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott;
utfärdad den 24 augusti 2000.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott

dels att i 21 § ordet ”utrikesdepartementet” skall bytas ut mot ”Justitiedepartementet”,

dels att 1 § skall ha följande lydelse.

1) Lagen (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott (lagföringslagen) skall, med nedan angivna begränsningar, tillämpas i förhållande till de stater som förtecknas i det följande och som har tillträtt den europeiska konventionen den 15 maj 1972 om överförande av lagföring i brottmål (lagföringskonventionen), från och med den dag då konventionen trädde i kraft i förhållande till staten. Se tabell till 1 §.

1)

Senaste lydelse 1997:829.

Tabell till 1 §

Stat

Dag för konventionens ikraftträdande i förhållande till staten

Bestämmelser i lagen som inte gäller i förhållande till staten

Danmark

 

1978-03-30

 

5 §

 

Norge

 

1978-03-30

 

 

Turkiet

 

1979-01-28

 

 

Österrike

 

1980-07-01

 

5 §

 

Nederländerna med nederländska Antillerna

 

1985-07-19

 

 

Spanien

 

1988-11-22

 

 

Tjeckien

 

1993-01-01

 

5 §

 

Slovakien

 

1993-01-01

 

5 §

 

Ukraina

 

1995-12-29

 

 

Estland

 

1997-07-29

 

 

Lettland

 

1997-09-03

 

 

Litauen

 

2000-02-24

 

 

Albanien

 

2000-07-05

 

5 §

 

Rumänien

 

2000-09-09

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:714

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)