Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:728

Utkom från trycket den 19 september 2000
Förordning om ändring i förordningen (1988:1222) om ikraftträdande av lagen (1986:619) om ändring i luftfartslagen (1957:297);
utfärdad den 7 september 2000.

Regeringen föreskriver1) att förordningen (1988:1222) om ikraftträdande av lagen (1986:619) om ändring i luftfartslagen (1957:297) skall ha följande lydelse.

1)

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 7 september 2000 (Regeringens förordningsmotiv 2000:2).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:728

Regeringen föreskriver att lagen (1986:619) om ändring i luftfartslagen (1957:297) skall träda i kraft den 1 oktober 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Per Hall
(Justitiedepartementet)