Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:915

Utkom från trycket den 1 december 2000
Förordning om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort;
utfärdad den 16 november 2000.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1958:272) om tjänstekort1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 1989:446.

2) I fråga om behörighet att utfärda tjänstekort gäller följande.

2)

Senaste lydelse 1995:133.

Personal

Behörig myndighet eller tjänsteman

Personal i den lokala polisorganisationen

 

Polismyndigheten

 

Annan personal i statens tjänst

 

Den centrala myndighet eller institution eller den länsstyrelse som personalen hör till, eller någon annan myndighet som den centrala myndigheten, institutionen eller länsstyrelsen bestämmer

 

Personal i en kommuns tjänst liksom de som tjänstgör inom befolkningsskyddet och räddningstjänsten samt det psykologiska försvaret utan att vara anställda där

 

Länsstyrelsen eller den myndighet som länsstyrelsen bestämmer

 

Personal vid byggnads- och reparationsberedskapen

 

Den myndighet som har organiserat beredskapen

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:915

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Christina Weihe
(Justitiedepartementet)