Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:968

Utkom från trycket den 1 december 2000
Förordning om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer;
utfärdad den 23 november 2000.

Regeringen föreskriver att i 4, 8, 35 och 36 §§ förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer ordet ”Arbetarskyddsstyrelsen” skall bytas ut mot ”Arbetsmiljöverket”.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:968

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Stefan Rubenson
(Miljödepartementet)