Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2000:1191

Utkom från trycket den 15 december 2000
Förordning om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring;
utfärdad den 30 november 2000.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring skall ha följande lydelse.

Bilaga1)

Myndighet

Enskilda organ

 

AMU-gruppen

 

AMU-gruppen AB

 

Bibelkommissionen

 

Svenska Bibelsällskapet

 

Boverket

 

Svenskt Byggodkännande AB

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1191

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

MARITA ULVSKOG
Martin Holmgren
(Kulturdepartementet)