Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:19

Utkom från trycket den 13 februari 2001
Förordning om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer;
utfärdad den 1 februari 2001.

Regeringen föreskriver att det i övergångsbestämmelserna till förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer skall införas en ny punkt, punkt 4, av följande lydelse.

4. Följande gäller för en verksamhet med andra genetiskt modifierade organismer än mikroorganismer om verksamheten har påbörjats före den 1 maj 2001. Verksamheten får fortsätta att bedrivas som om anmälan har fullgjorts eller tillstånd har meddelats enligt denna förordning till dess att tillsynsmyndigheten beslutar annat. Detta gäller under förutsättning att anmälan enligt 29 § lämnas till tillsynsmyndigheten senast den 1 juni 2001 och att ansökan om tillstånd enligt 28 § lämnas till tillsynsmyndigheten senast den 1 september 2001. Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet besluta om en senare tidpunkt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:19

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON
Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)