Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2001:69

Utkom från trycket den 13 mars 2001
Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion;
utfärdad den 22 februari 2001.

Regeringen föreskriver att 40 § förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion skall ha följande lydelse.

1) Som kammarrättsassessor får anställas endast den som är kammarrättsfiskal och därefter har tjänstgjort

1)

Senaste lydelse 1999:1387.

  1. under två år som lagman, rådman eller fiskal i länsrätt, och

  2. under nio månader som adjungerad ledamot i kammarrätt.

En hovrättsassessor får anställas för att utföra en kammarrättsassessors arbetsuppgifter.

En kammarrättsfiskal som tjänstgjort under ett år i kammarrätt med administrativa uppgifter får dock anställas som kammarrättsassessor även om tjänstgöringstiden enligt första stycket 1 uppgått till ett år och sex månader.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:69

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Thomas Rolén
(Justitiedepartementet)